Grønlands Ligestillingsråd

Generelt 

Grønland har siden 2003 haft en ligestillingslov med det overordnede formål at sikre, at ingen mennesker oplever forskelsbehandling på grund af deres køn.

I 2013 blev ligestillingsloven lavet om, så loven i dag omfatter alle love relateret til ligestilling, blandt andet loven om kønskvotering til offentlige udvalg, bestyrelser og nævn. Samtidig blev sexchikane kriminaliseret med lov, og forpligtelserne for ligestillingsrådets arbejde skærpet, hvilket betyder, at Ligestillingsrådet skal overvåge at loven overholdes.

Rådets opgaver 

Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Ligestillingsrådet kan undersøge forhold, der vedrører ligestilling, enten efter anmodning eller på eget initiativ.

Grønlands Ligestillingsråd er et politisk uafhængigt råd, det betyder, at rådet ikke er bundet af nogen offentlig instans og arbejder derfor på eget initiativ. På den måde sikres det, at arbejdet i Grønlands Ligestillingsråd ikke bliver påvirket af øvrige politiske målsætninger.

Ligestillingsrådet skal:
 1. Overvåge, lovens anvendelse og hvorledes den implementeres i samfundet
 2. Give udtalelser efter forespørgsel fra Naalakkersuisut jf. §§ 16. – 17 i Ligestillingsloven. Udtalelserne skal være offentligt tilgængelige
 3. Iværksætte, aktiviteter af informativ og debatskabende karakter
 4. Virke som rådgivende organ for den offentlige forvaltning og dets institutioner, private virksomheder og individer i samfundet

Ligestillingsrådet kan endvidere:
 1. Yde bistand til ligestillingsrepræsentanter fra offentlige institutioner og virksomheder
 2. Udarbejde, ideer og forslag til myndigheder mv. om ligestillingsmæssige foranstaltninger
 3. Udføre informationsarbejde med det formål at ændre de negative aspekter ved de traditionelle kønsroller
 4. Samarbejde med øvrige offentlige institutioner og organisationer, der har til formål at modarbejde kønsrelateret vold
 5. Arbejde for lige løn og andre kønsdiskriminerende problemområder på arbejdsmarkedet

Rådet 

Ligestillingsrådet består af en formand, der udpeges af Naalakkersuisut og 6 andre medlemmer der repræsenterer forskellige organisationer og institutioner. Det er arbejdsgivere, arbejdstagere gennem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat – SIK og Atorfillit Kattuffiat - AK, kvindeorganisationer, mandeorganisationer og NGO grupper, der kan udpege medlemmer.

Ligestillingsrådet 2015 – 2018 

Ligestillingsrådet i Grønland besluttede sig for en række fokusområder for tidsperioden 2015 – 2018.
 • Mændenes vilkår i det grønlandske samfund.
 • Et af de vigtigste områder, som rådet gerne vil fokusere deres arbejde på, er mændenes stilling i det grønlandske samfund - i uddannelse, i familielivet og på arbejdspladsen
 • Kvinders kønsroller og tankesæt, og kvinders stilling eller mangel på samme i et demokratisk styret samfund

Klage 

Ligestillingsrådet kan på eget initiativ eller efter anmodning undersøge forhold der vedrører ligestilling, men ligestillingsloven giver ikke Rådet juridiske kompetencer som et administrativt klageorgan, som det ellers kendes fra de øvrige nordiske lande.

I Grønland findes der ingen særskilte klagenævn eller tilsvarende organer med et selvstændigt ansvar for administrativ klagebehandling for personer, der er berørte af diskrimination, som ellers gælder for de oplistede diskriminationsområder i EU retten: Alder, køn, race og etnicitet, religion og tror samt seksuel orientering.
Det betyder, at der ikke er en administrativ klageadgang hos Grønlands Ligestillingsråd hverken når det gælder kønsdiskrimination eller de øvrige diskriminationsområder.

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Ligestillingsrådet i Grønland
Issortarfimmut 1A
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 66 79
Mobil: (+299) 48 22 12
E-mail: nali@nali.gl
Hjemmeside: www.nali.gl