Forvaltninger

Den kommunale administration er den daglige forvalter af al kommunal drift. Administrationen fører de politiske beslutninger ud i livet

Ledelsessekretariatet

Forvaltningen for Fælles Service

Forvaltningen for Familie

Forvaltningen for Udvikling

Forvaltningen for Erhverv

Forvaltningen for Teknik