Skolekonsulent

Forvaltningen for Læring ved Avannaata Kommunia søger en skolekonsulent til tiltrædelse pr. 15. marts 2018 eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Ilulissat, hvor den nærmeste overordnede vil være fagchefen for skoleområdet & MISI Avannaa.
Ansøgningsfrist:
26. februar 2018
Sted/Afd:
Ilulissat
Løn:
Efter overesnkomst

Avannaata kommuni Ilulissat søger Skolekonsulent 

Vil du være med til at gøre en aktiv indsats for skolerne i Avannaata Kommunia? Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge?

- Kan du sige ja til disse spørgsmål, så er det måske dig vi leder efter!


Arbejdsopgaver 

Den overordnede opgave for skolekonsulenten er – i samarbejde med kommunens skoleledere og MISI Avannaa – at koordinere indsatsen inden for kommunens skoleområde.

Skolekonsulentens primære arbejdsopgaver er:

 • At føre tilsyn med kommunens skolevæsen

 • At indsamle relevante statistiske oplysninger

 • At rådgive kommunens skoleledere omkring administrative samt pædagogiske ledelsesopgaver

 • At udarbejde strategier og analyser for skoleområdet i samarbejde med fagchefen

 • At udarbejde delbudget for skoleområdet i samarbejde med fagchefen og controller


Følgende kvalifikationer 

 • Læreruddannet

 • Mindst 2 års erfaring med skoleledelse (skoleleder/inspektør/viceskoleinspektør)

 • Kendskab til Tabulex TRIO/TEA

 • Kendskab til EDB på brugerniveau – udvidet kendskab til Excel vil være en fordel.

 • Opkvalificerende uddannelser/kurser for ledere og/eller samfundsvidenskabelig uddannelse vil være en fordel.

Desuden er skolekonsulenten:

 • Ansvarsbevidst, aktiv og engageret.

 • Har overblik, er fleksibel, og kan klare pressede situationer

 • Er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.

 • Har et fysisk og psykisk godt helbred.

 • Er visionær, innovativ og nytænkende med hensyn til udvikling på skoleområdet


Løn- og ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår reguleres i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Øvrige ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.


Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist fredag den 26. februar 2018.

Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia Ilulissat

Att. HR-Afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

hr@avannaata.gl