Lærere til Edvard Krusep Atuarfia

Ved Avannaata Kommunia, Atuarfik Edvard Kruse, Uummannaq er 2-3 lærerstillinger ledige til besættelse pr. 1.August 2018 eller efter aftale. Gerne lærere der kan undervise i engelsk og dansk, men alt har interesse.
Ansøgningsfrist:
4. maj 2018
Sted/Afd:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

Oplysninger 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse Viceskoleinspektør Jens Gundersen tlf: +299 95 45 40 / 95 44 52 / 54 83 53

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.  Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK,  hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991,  19.818.,29 kr. pr. 1. april 2012, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Børneattest og straffeattest 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning sendes senest d. 4. maj  2018 til E-mail: jegu@avannaata.gl eller pr. post: Atuarfik Edvard Kruse, Postboks 193, 3961 Uummannaq.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Atuarfik Edvard Kruse, Uummannaq i hænde inden fristens udløb.

Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl