Skoleinspektør til Kullorsuup Atuarfissua

Skolen i Kullorsuaq søger en skoleinspektør til tiltrædelse 1. august 2018.
Ansøgningsfrist:
30. april 2018
Sted/Afd:
Kullorsuaq
Løn:
Efter overenskomst

Der vil I ansættelsesforløbet blive lagt vægt på følgende  

  • At kunne indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes kompetencer.

  • Kunne fungere i et lærerkollegie indeholdende forskellige sproglige, kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde.

  • Ledelseserfaring fra folkeskolen.

  • Kendskab til Tabulex-programmer


Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler. Der vil kunne tilbydes ansættelse særlige åremålsvilkår. For nyansatte danske lærere vil lønnet undervisning i grønlandsk være en del af tjenesten.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de tiltrædelsestids- punktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut  Kattuffiat, IMAK.

   Vi kan lokalt tilbyde:

 

  • Gode skolemæssige lokaleforhold,

  • Gode muligheder for kollegialt samarbejde

  • En skolebestyrelse med fokus på et tættere samarbejde mellem skole og hjem.

  • Og en udsigt i millionklassen

Kullorsuaq ligger velplaceret midt i spisekammeret i naturskønne omgivelser med Nationalparken som nabo. Bygdens skole har i kommende skoleår ca. 90 elever og ca. 18 lærere. Som den eneste bygdeskole i Vestgrønland afholder vi folkeskolens afgangsprøver.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest og børneattest.


Oplysninger 

For yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Greve viceinspektør eller til skoleinspektør Stephen Paulli Andersen tlf. +299 96 89 33 eller pr. e-mail: skolen.kullorsuaq@attat.gl  

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 30. april 2018. 

Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl