Avannaata Kommunia søger uddannet lærer til Majoriaq I Uummannaq

I Avannaata Kommunia i Uummannaq er 1 lærerstilling ledig til besættelse pr. 1. august 2018. Stillingen er kombinationsstilling, hvor man bliver ansat i folkeskolen, men al undervisning foregår på Majoriaq.

Du skal kunne undervise i fagene:
• dansk,
• engelsk,
Ansøgningsfrist:
1. juni 2018
Sted/Afd:
Uummannaq
Løn:
Efter overindkomst

Løn- og ansættelsesforhold: 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grøn­lands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

 

Denne stillling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

 

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til: Centerleder Maria Nielsen, tlf. +299 954546
mani@avannaata.gl


Ansøgning: 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir mv. skal være i hænde inden fristens udløb:

 

 

Ansøgningsfristen er fredag den 1. juni 2018

Ansøgning med bilag sendes til:

 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl