Forebyggelseskonsulenter til Uummannaq

I Avannaata Kommunia i Uummannaq er 2 stillinger som forebyggelseskonsulent ledige til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. juli 2018
Sted/Afd:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

Arbejdet som forebyggelseskonsulent vil indebære følgende arbejdsområder 

   • Koordinering af tværfaglig forebyggende indsats i byen inklusive bygder

   • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik

   • Medansvarlig for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i byen inklusive bygder

   • Koordinere eksisterende ressourcer

   • Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag

   • Konkret oplysningsarbejde i skoler og institutioner

   • Samarbejde med foreninger og frivillig arb. om forebyggende aktiviteter

   • Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter

   • Koordinator og sekretær for arbejdet i forebyggelsesudvalget

   • Deltage aktivt i evaluering omkring forebyggelsesarbejde i Grønland

Dine kvalifikationer 

Skal være interesseret i området forebyggelsesarbejde og have viljen til at deltage aktivt i udviklingen af den forebyggende indsats i kommunen.

 

Skal have en grunduddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet eller have en eller anden evt. relevant uddannelse.

Derudover skal du 

 • Være udadvendt, herunder have evne til at formidle over lokal radio og tv

 • Være inspirerende

 • Have overblik

 • Have gode samarbejdsevner

 • Være i stand til at koordinere arbejde i byen og dertil tilhørende 4 bygder

 • Være dobbeltsproget

 • Have erfaringer med planlægning samt opfølgningsarbejde

 • Være fleksibel

 • Skal kunne formulere oplæg omkring forebyggelsesinitiativer til politikerne

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er kvalificeret som tjenestemandslignende stilling. Der tillægges et rådighedsbeløb på kr. 3.000,00 pr. måned.

 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder i Familiehuset: Sara Street Tlf: +299 38 78 35 eller pr. email: sast@avannaata.gl

Ansøgningsfrsit 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. ansøgning skal være Avannaata Kommunias HR-afdeling i hænde senest den 22. juli 2018.

Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl