Sundhedsassistenter til Alderdomshjemmet

Alderdomshjemmet Unganartoq i Ilulissat i Avannaata Kommunia, søger sundhedsassistenter stillingerne ønskes besat pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. juli 2018
Sted/Afd:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Avannaata Kommunia i Ilulissat søger vi sundhedsassistenter til Alderdomshjemmet Unganartoq 

Sundhedsassistentenes nærmeste foresatte er lederen af alderdomshjemmet Unganartoq.

Opgaver og ansvarsområder 

 • Sundhedsassistenten har særlig ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse som er tilpasset ældre og handicappet personer samt at kunne kende og anvende lovbestemmelser for lovbestemmelser for politikker for ældre og handicappede personer.

 • Sundhedsassistenten skal besidde faglig stolthed og det forventes, at udvikle services indenfor forebyggelse og sundhedsfremme i plejecenter Unganartoq.

 • Sundhedsassistenten skal kunne indgå i samarbejde med andre faggrupper i Alderdomshjemmet Unganartoq og lave mål for det enkelte beboere.

 • Sundhedsassistenten skal skabe bro ud til samfundet, sådan som, at beboerne føler sig at være en del af samfundet.

 • Sundhedsassistenten skal arbejde ud fra og bibeholde beboernes evner og således udvikle dem, som både er fysisk og psykisk.

 • Sundhedsassistenten skal kunne forebygge og sundhedsfremme i samarbejde med andre faggrupper.

 • Sundhedsassistenten deltager til stuegang hver anden uge og i samarbejde med lægen og beboerne. Udarbejde handleplan ud fra stuegangen.

 • Sundhedsassistenten skal kunne administrerer medicin og være ansvarlige at behandlingen for beboere bliver overholdt.

 • Sundhedsassistenten skal være kontaktperson for beboere.

Kvalifikationer 

 • Uddannet som sundhedsassistent (deltaget i kurser om arbejdet med ældre samt pleje-krævende klienter eller har vilje til at deltage i selvsamme kurser)

 • Erfaring med pleje af ældre eller handicappede

 • Arbejde selvstændigt

 • Gode samarbejdsevner

 • Tålmodig

 • Stærk psyke

 • Tillidsvækkende, trofast med ansvarsfølelse

 • Forbilledligt

 • Skabe god kontakt til beboerne og ud af til

 • God til konflikthåndtering

 • Fleksibelt og vil til udvikling

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelsesforholdet vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og ansøgernes forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil anvises en bolig til stillingen.

 

Ansættelses sker under forudsætning af tilfredsstillende ”Offentlig straffeattest” og ”Børneattest”, som indhentes af arbejdsgiveren.


Kontakt 

Leder af alderdomshjemmet, Lotte Reimer,  tlf. 38 55 88 eller e-mail: lore@avannaata.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning og kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 22. juli 2018.

Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl