Innuttaasunik Sullissinermi Aqutsisoq

Avannaata Kommuniata innuttaasunik sullissineq malunnaateqarluartumik pitsanngorsaaviginiarlugu suliniuteqarpoq. Taamaattumik maanna sorpassuarnik ineriartortitsissutaasussanik ingerlatsisoqarpoq; qulaajaanerit, nalimmassaanerit, ineriartortitsinerit, suliassanik suleriutsinillu nutaanik atuutilersitsinerit, aammalu minnerunngitsumik qitiusumit illoqarfinnut suliassanik uterartitsinerit aallartisarneqaleruttulerlutik, taamaalilluni Innuttaasunik Sullissinermi aaqqissuussaanikkut allannguisoqarsinnaalluni, aammalu aqutsisunngortussaq ineriartornermut tamatumunnga nangitsinissamini sunniuteqaqataasinnaalluni.

Upernavimmi ukiorpassuarni sulisut aalajaatsut pigineqarput, tamannali maanna allanngulerpoq kinguaariit nikittussanngormata. Taamaattumik aqutsisumik nukittuumik Avannaata Kommuniata illoqarfinni nunaqarfinnilu innuttaasunik sullissinermi ineriartortitsinerani, suliniutinut ineriartortitsillunilu pitsanngorsaasinnaasumik piginnaasamigit naleqquttunik piginnaasaqartumik pisariaqartitsivugut.

Illillu, uannga sulisussarsiorluni allagarsiussamik atuartutit, allannguinissamik siunertaqarlutit aqutsisuuneq soqutigisarigukku, maanna periarfissalerputit Upernavimmi Innuttaasunik Sullissinermi Aqutsisutut atorfimmut, 1. januar 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussatut inuttassarsiorneqartumut qinnuteqarnissannut.
Qinnuteqarfissaq:
18. november 2018
Sumi:
Upernavik
Akissarsiat:
Isumaqatigiissutit malillugit

Avannaata Kommunia Innuttaasunut Sullissinermi aqutsisussarsiorpoq Upernavimmi 

Avannaata Kommuniani Sullissinermut pisortaq Sullissinermi aqutsisup qaninnertut pisortarissavaa aammalu maluginiarneqassalluni atorfik suli ineriartortinneqartussaammat pisortat allat peqatigalugit, tamatumanilu sunniuteqaqataanissamut periarfissaqarluarmat.

Akisussaaffigisassavit ilagissavaat: 

 • Upernavimmi Sullissinerup inerisartuarnissaa atuutsinnissaalu, tamanna pissalluni suleqatit qaninnerit, illoqarfinni allani suleqatit, kiisalu Sullissinermut pisortaq suleqatigalugit. 

 • Upernavimmi Sullissinermi nunaqarfinnilumi sulisunut aqutsisut allat suleqatigalugit akisussaasuuneq.

 • Sulisoqarnermut tunngatillugu aalajangersakkat isumaqatigiissutillu tamatigut atuutsinnissaat qulakkiissallugu.

 • Qulakkiissallugu innuttaasut inatsisit naapertorlugit kiffaartuunneqartussaaffianni suliassamik naammassinninnissaq.

 • Sumiiffimmi pineqartumi innuttaasut kiisalu suliffeqarfiit allat eqqortumik torersumillu kiffartuunneqarnissaat qulakkiissallugu.

 • Najukkami Ataatsimiititaliamut allattaaneq.

 • Sumiiffimmut sinniisaasup allaffissornikkut kiffartuunneqarnissaa qulakkiissallugu.

 • Siunnersuisoqatigiit, ataatsimiititaliat, siulersuisut assigisaallu kommunip attuumassuteqarfigisai akisussaaffigissallugit.

 • Upernavimmi aqutsisoqatigiit naapittarneranni akuusarnissaq peqataasarnissarlu, aammalu fagchefit ataatsimeeqatigisarnissaat qulakkiissallugu.

 • Upernavimmi kommunip suliffeqarfiutaanut attaveqarneq.

 • Missingersuusiornermut, missingersuutinik nakkutiginninnermut nalunaartussaatitaanermullu maleruagassat naapertorlugit ingerlatsinissamut akisussaasuunissaq.

 • Suliakkiissutigineqartut naammassisarnissaat.

 • Immikkoortortat innuttaasunillu kiffartuussinermik suliaqartut suliassaasa ataqatigiissarnissaat, kiisalu kiffartuussinermi suliaqartut akunneranni ataqatigiissaarinissaq.

 • Kikkut sumik akisussaaffeqarnerannik malitassap atuutsinnissaata qulakkeernissaa, malinneqarneratalu qulakkeernissaa.

Ujartugarput inuk ajornanngippat makkuninnga inuttut piginnaaneqarnissaa kissaatigaarput: 

 • Nammineersinnaassuseqarluartoq.

 • Siunniunneqarsimasunik piviusunngortitsiniaasinnaassuseqarluartoq.

 • Ineriartortitserusuttoq ataqatigiissaarinermillu misilittagalik.

 • Inuk tamatigoortumik suleqatigiuminartoq.

 • Attaveqarfigiuminartoq, suliffiup iluani avammullu kiinnertarnermi.

 • Unammilligassanik suliaqarumasartoq.

Inuk ujartugarput, makkuninnga sulinerup tungaangigut piginnaasaqassasoq kissaatigaarput: 

 • Suliassaqarfiup iluani ilinniagaqarsimasoq.

 • Nunatsinni pingaartumik avannaani inooriaatsimik, oqaatsinik piorsarsimassutsimillu misilittagaqarlunilu ilisimasalik.

 • Oqaatsit maluiit allattariarsornerlu atorlugit sullissisinnaassuseqartoq.

 • Politikkikkut aqunneqartumi sulinermik misilittagaqarneq

 • Sammisanut tunngasunik naammaginartumik nunatsinni inatsisinik atuuttunik ilisimasaqarnissaq.

 • Aqutsinermik misilittagaqarneq piginnaaneqarnerlu.

 • Kalaallit Nunaanni inatsisit suliassamut tunngasut atuuttut ilisimaqarfiginissaat.

Akissaatit atorfeqarnermilu atugassarititaasut: 

Isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu atorfinititsisoqassaaq aamma akissarsiaqartitsisoqassaaq, aammmalu matumani atorfininnermi soraarnermilu angalaneq, pisattat assartorneqarnerat, pissapput atorfininnermi Naalakkersuisut Kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut aallaavigalugit.

Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarsinnaavoq, malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit qularnaveeqqummut illumullu akiliummik akilerneqartartussamik.

 

Nammaginartumik pinerlussimannginnermut uppernarsaat aamma meeqqanik pinerliisi-mannginnermik uppernarsaat atorfininnissamut piumasaqaataavoq. Taakku atorfinittussap atsiorluni akuerinerata kingorna atorfinititsisussamit Naalagaaffiup politiivinut (Rigspolitiet) pissarsiarineqassapput.

Paasissutissat: 

Atorfimmut paasissutissat sukumiinerusut pineqarsinnaapput Ataatsimoorussanut sullissivimmi pisortaaneq Bea Mølgaard Lennert oqarasuaat: 38 76 04 e-mail-ikkulluunniit: bmle@avannaata.gl attaveqarfigalugu.

Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq: 

Qinnuteqaat ilinniarsimanermut pappilissat, CV, oqaaseqaatit, paasiniaavigineqarsinnaasut il.il. ilanngullugit Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut apuutereersimassapput kingusinnerpaamik 18. november 2018

Qinnuteqaatit uunnga nassiunneqassapput: 

Avannaata Kommunia

Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Imaluunniit E-mail-ikkut: hr@avannaata.gl