Lærere til Atuarfik Edvard Kruse

Ved Avannaata Kommunia, Atuarfik Edvard Kruse, Uummannaq er 1-2 lærerstillinger ledige til besættelse pr. 1.Januar 2019 eller efter aftale. Gerne lærere der kan undervise i engelsk, dansk, fysik, matematik.
Ansøgningsfrist:
28. november 2018
Sted/Afd:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq søger lærere 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse ledende skoleinspektør Lars Fleischer tlf: +299 95 45 39 / 95 44 52 eller Viceskoleinspektør Tim Arnoldi tlf: +299 954540 / 954452

Ansøgningsfrist: 

Ansøgning sendes senest 28. november. 2018 til E-mail: tiar@avannaata.gl eller pr. post: Atuarfik Edvard Kruse, Postboks 193, 3961 Uummannaq.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Atuarfik Edvard Kruse, Uummannaq i hænde inden fristens udløb.

Løn og Ansættelsesforhold: 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.  Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK,  hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991,  19.818.,29 kr. pr. 1. april 2012, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.