Job
Allagarsiuteqqitaq Uummannami Isumaginnittoqarfimmi ilaqutariinnik paaqqutarinninnermi siunnersorti

Avannaata Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Uummannami isumaginnittoqarfimmi ilaqutariinnut paaqqutarinninnermut siunnersortimut atorfik 1. September 2018 inuttassarsiuunneqarpoq imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

24. august 2018
Atorfiit takuuk
Job
Utoqqaat Angerlarsimaffianni Uummannami Aqutsisup tullersortissaanik pissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani Uummannami Utoqqaat angerlarsimaffiat tullersortimik pissarsiorpoq 1. September 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

24. august 2018
Atorfiit takuuk
Job
Uummannamut pitsaaliuinermut siunnersortit

Avannaata Kommuniani Uummannami Pitsaaliuinermut siunnersortitut atorfiit marluk 1. august 2018 imaluunniit isumaqatigiinnikkut inuttassarsiunneqarput.

22. juli 2018
Atorfiit takuuk
Job
Allangarsiuteqqitaq Avannaata Kommunia Dr Ingrid-imi aamma Nuunumi inuussutissalerinermik ikiortimik sulisussarsiorpoq

Avannaata Kommunia Uummannami Dr. Ingrid-imi aamma Nuunumi inuussutissalerinermi ikiortimik 1. juli 2018-imi sulilersussamik sulissarsiorpoq.
Inuussutissalerinermi ikiortip Dr. Ingrid-imi aamma Nuunumi pisortaq qaninnertut pisortarissavaa.

24. juni 2018
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrid perorsaasumik pissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrid-mi perorsaasumik, pissarsiorpoq 01. Juli 2018 atorfinittussamik pissarsiorpoq.
Perorsaasup qaninnertut qullersarissavaa Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrid-mi aqutsisoq.

1. juni 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommunia Uummannami Majoriaq ilinniartisisumik ilinniartitsisussarsiorpoq

Avannaata Kommuniani Uummannami Majoriami ilinniartitsisutut atorfik 1. August 2018 aallarnerfigalugu inuttassarsiuunneqarpoq. Atorfik meeqqat atuarfiat suleqatigalugu Majoriami atorfiuvoq, tassa meeqqat atuarfianit atorfinitsinneqaraluarluni piffissaq atuartitsiviusoq tamakkerluni Majoriami ingerlanneqassammat.

Fagini ukunani atuartitsisinnaassaatit:
• Qallunaatut
• Tuluttut

1. juni 2018
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami Isumaginninnermi allaffimmi immikkoortortami pisortaq

Avannaata Kommuniani immikkoortortami pisortatut atorfik inuttassarsiorneqarpoq
1. juni 2018 atorfinittussamik imaluunnit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Atorfik allaffissornikkut inississimavoq Uummannami illoqarfiani tassanilu nunaqarfittai ilan-ngullugit isumaginninnermut attuumassuteqartunut akisussaaffeqassalluni.

27. maj 2018
Atorfiit takuuk
Job
Edvard Krusep Atuarfianut ilinniartitsisut

Avannaata Kommunia Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq ilinniartitsisussarsiorpoq, 2-3 ilinniartitsisut atorfimmut tingusaasinnaapput 1. August 2018 atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.Ilinniartitsisunik tuluttut aammalu qallunaatut atuartitsisinnaasunik,soqutinginnittunut tamanuuvoq .

4. maj 2018
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqerivik Dr. Ingrids aamma Nuunumut tullersorti

Avannaata Kommuniani, Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrids aamma Nuunu tullersortissarsiorpoq, 1. april 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.

18. marts 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata kommunia Uummannami teknikerissarsiorpoq

Uummannami immikkoortoqarfitsinnut piaartumik, isumaqatigiissusiornikkulluunniit teknikkerissarsiorpugut. Avannaata Kommuniani immikkoortoqarfiit allat suleqatigalugit teknikkeri ulluinnarni Uummannami ingerlatsinikkut suliassat isumagisassarai susassaqarfimmut ingerlatsinikkut akisussaasoq suleqatigalugu.

19. februar 2018
Atorfiit takuuk