Job
Avannaata Kommunia Upernavik-mi Meeqqerivik Aaqa-mi tullersortimik sulisussarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Upernavimmi Meeqqerivik Aaqa-mi tullersortimik pissarsiorpoq 1. februar 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik.

28. januar 2019
Atorfiit takuuk
Job
Upernavimmi Isumaginninnermi allaffimmi immikkoortortami pisortaq

Avannaata Kommuniata immikkoortortami Upernavimmi Isumaginninnermi, Allaffimmi pisor-tatut atorfik piaartumik imaluunnit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik inuttas-sarsiuunneqarpoq.

25. januar 2019
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommunia, Upernavimmi Innuttaasunut sullissivik Assistent-imik pissarsiorpoq

Upernavimmi Innuttaasunut Sullissivik assistent-imik pissarsiorpoq 1. Februar 2019-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

25. januar 2019
Atorfiit takuuk
Job
Upernavimmi Innarluutilinnik suliaqarfimmi najukkanik aqutsisup tullersortissarsiorpoq

Avannaata Kommunia Upernavimmi Innarluutilinnik suliaqarfimmi najukkanik aqutsisup tullersortissaanik pissarsiorpoq 1. Januar 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit atorfinittussamik.

28. december 2018
Atorfiit takuuk
Job
Upernavimmi Innuttaasunut sullissivik Overassistent-imik pissarsiorpoq

Upernavimmi Innuttaasunut Sullissivik Overassistent-imik pissarsiorpoq 1. december 2018-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

25. november 2018
Atorfiit takuuk
Job
Upernavimmi Utoqqaat Illuat Peqqissaanermut Ikiortinik marlunnik pissarsiorpoq

Upernavimmi Utoqqaat Illuat, Peqqissaanermut Ikiortinik marlunnik pissarsiorpoq 1. december 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik.

23. november 2018
Atorfiit takuuk
Job
Innuttaasunik Sullissinermi Aqutsisoq

Avannaata Kommuniata innuttaasunik sullissineq malunnaateqarluartumik pitsanngorsaaviginiarlugu suliniuteqarpoq. Taamaattumik maanna sorpassuarnik ineriartortitsissutaasussanik ingerlatsisoqarpoq; qulaajaanerit, nalimmassaanerit, ineriartortitsinerit, suliassanik suleriutsinillu nutaanik atuutilersitsinerit, aammalu minnerunngitsumik qitiusumit illoqarfinnut suliassanik uterartitsinerit aallartisarneqaleruttulerlutik, taamaalilluni Innuttaasunik Sullissinermi aaqqissuussaanikkut allannguisoqarsinnaalluni, aammalu aqutsisunngortussaq ineriartornermut tamatumunnga nangitsinissamini sunniuteqaqataasinnaalluni.

Upernavimmi ukiorpassuarni sulisut aalajaatsut pigineqarput, tamannali maanna allanngulerpoq kinguaariit nikittussanngormata. Taamaattumik aqutsisumik nukittuumik Avannaata Kommuniata illoqarfinni nunaqarfinnilu innuttaasunik sullissinermi ineriartortitsinerani, suliniutinut ineriartortitsillunilu pitsanngorsaasinnaasumik piginnaasamigit naleqquttunik piginnaasaqartumik pisariaqartitsivugut.

Illillu, uannga sulisussarsiorluni allagarsiussamik atuartutit, allannguinissamik siunertaqarlutit aqutsisuuneq soqutigisarigukku, maanna periarfissalerputit Upernavimmi Innuttaasunik Sullissinermi Aqutsisutut atorfimmut, 1. januar 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussatut inuttassarsiorneqartumut qinnuteqarnissannut.

18. november 2018
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqanut inuusuttuaqqanullu sullissisoq

Avannaata Kommunia Upernavimmi Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttuaqqanut/ ilaqutaariinnullu isumaginninnermut sullissisumik pissarsiorpoq 15. November 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

11. november 2018
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartoq Innaarsuit


Avannaata Kommuniani Innaarsunni angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussamik pissarsiorpoq, piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik.

31. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartoq Kangersuatsiaq

Avannaata Kommuniani Kangersuatsiami angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussamik pissarsiorpoq, piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik.

31. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Tasiusami angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartut marluk

Avannaata Kommuniani Tasiusami angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussanik marlunnik pissarsiorpoq, piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik.

12. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartoq Aappilattumi

Avannaata Kommuniani Aappilattumi angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussarsiorpoq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

28. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani Kullorsuarmi ilinniartitsisunik marlunnik pissarsiorpoq Kullorsuup Atuarfissuanut, atorfiit inuttalerneqarusupput piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussanik.

Kullorsuarmi atuarfik ilinniartitsisunik marlunnik amingaateqarpoq. Ilinniartitsisut ujartorpagut, ataani misilitassanik pisariaqartitsisut:
- Atuartut piginnaasaasa qaffassarnerani pimoorullugu suleqataarususseseqarneq,
- Ilinniartitsisoqatigiit assigiinngitsunik oqaasillit, kulturellit kiisalu ilinniarsimassutsimikkut assigiinnitsumik tunuliaqutallit peqataaffiginisaannut,
- Atuartunut atuartitsineq, atuartunut angerlarsismaffimmi inuttut annertuumik unammil-lernartumik tunuliaqutalinnut.

28. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartoq Upernavik Kujallermi

Avannaata Kommuniani Upernavik Kujallermi angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussarsiorpoq piaartumik 01. oktober 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Prinsesse Margrethe Atuarfianut ilinniartitsisoq

Prinsesse Margrethe Atuarfiani ilinniartitsisumik pissarsiorpugut ukununnga atuartitsisinnaasumik: qallunaatut tuluttullu akullerni/Trin 2-mi. Prinsesse Margrethe Atuarfia ingerlalluartuuvoq 200 missaani atuartoqarpoq. Atorfinitsitsineq pissaaq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

6. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata kommunia Upernavimmi Suliniutinut aqutsisussarsiorpoq

Upernavimmi immikkoortoqarfitsinnut najugarisaq qimannagu suliniutinut aqutsisutut, Qaanaamilu nakkutiginnittussamik, atorfik piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit inuttassarsiorneqarpoq.
Avannaata Kommuniani immikkoortoqarfiit allat suleqatigalugit suliniutinut aqutsisoq ulluinnarni sa-naartukkatut suliat Upernavimmi/Qaanaami isumagissavai sumiiffinni ingerlatsinikkut akisussaasut suleqatigalugit.

27. august 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani Utoqqaat angerlarsimaffianni aqutsisussarsiorneq

Avannaata Kommunia Upernavimmi utoqqaat illuat immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq 01.september. 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

24. august 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani inunnik isumaginnittoqarfik meeqqanut ilaqutariinnullu sullissisussarsiorpoq

Avannaata Kommunia Upernavimmi Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttunullu Sullissisussarsiorpoq, 1. september 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

24. august 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani upernavimmi utoqqaat angerlarsimaffianni aqutsisup tullersortissarsiorpoq

Avannaata Kommunia Upernavimmi Utoqqaat Illuat Immikkoortortami Aqutsisussarsiorpoq 01.september. 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit atorfinittussamik.

24. august 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani pisortatigut ikiorsiinermi sullissisussamik pissarsiorpoq

Kommunitta innuttaasunut ikiunissamut pisussaaffianik innuttaasunut pisariaqartitsisunut sullisseqataarusuppit? Avannaata Kommunia Upernavimmi Pisortatigut Ikiorsiisarnermi Sullissisumik pissarsiorpoq ulloq 01.september. 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

24. august 2018
Atorfiit takuuk