Job
Innuttaasunik Sullissinermi Aqutsisoq

Avannaata Kommuniata innuttaasunik sullissineq malunnaateqarluartumik pitsanngorsaaviginiarlugu suliniuteqarpoq. Taamaattumik maanna sorpassuarnik ineriartortitsissutaasussanik ingerlatsisoqarpoq; qulaajaanerit, nalimmassaanerit, ineriartortitsinerit, suliassanik suleriutsinillu nutaanik atuutilersitsinerit, aammalu minnerunngitsumik qitiusumit illoqarfinnut suliassanik uterartitsinerit aallartisarneqaleruttulerlutik, taamaalilluni Innuttaasunik Sullissinermi aaqqissuussaanikkut allannguisoqarsinnaalluni, aammalu aqutsisunngortussaq ineriartornermut tamatumunnga nangitsinissamini sunniuteqaqataasinnaalluni.

Upernavimmi ukiorpassuarni sulisut aalajaatsut pigineqarput, tamannali maanna allanngulerpoq kinguaariit nikittussanngormata. Taamaattumik aqutsisumik nukittuumik Avannaata Kommuniata illoqarfinni nunaqarfinnilu innuttaasunik sullissinermi ineriartortitsinerani, suliniutinut ineriartortitsillunilu pitsanngorsaasinnaasumik piginnaasamigit naleqquttunik piginnaasaqartumik pisariaqartitsivugut.

Illillu, uannga sulisussarsiorluni allagarsiussamik atuartutit, allannguinissamik siunertaqarlutit aqutsisuuneq soqutigisarigukku, maanna periarfissalerputit Upernavimmi Innuttaasunik Sullissinermi Aqutsisutut atorfimmut, 1. januar 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussatut inuttassarsiorneqartumut qinnuteqarnissannut.

15. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Inuunomut perorsaasut

Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeraaqqerivik Inûno-mi perorsaasunik marlunnik pissarsiorpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.

7. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Edvard Krusemut Atuarfimmut pisortaq

Siunissami meeqqat inuusuttullu ilinniagaqalernissaannut tunngaviliinissamut qulakkee-rinneqataanissamut peqataarusuppit? Ullut ingerlaartut suliatigut assigiinngitsunik unammillernartunik sammisaqarfiusut iluarisarpigit?

4. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Pisortamut tullersortissarsiorneq Atuarfik Edvard Kruse-mi

Siunissami meeqqat inuusuttullu ilinniagaqalernissaannut tunngaviliinissamut qulakkeerin-neqataanissamut peqataarusuppit? Ullut ingerlaartut suliatigut assigiinngitsunik unammillernartunik sammisaqarfiusut iluarisarpigit?

4. oktober 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani Annaassiniarnermut Upalungaarsimanermullu tullersorti

Avannaata Kommuniani annaassiniarnermut upalungaarsimanermut immikkoortortaqarfimmi pisortap tullersortaatut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atuutilersussamik.

30. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartoq Aappilattumi

Avannaata Kommuniani Aappilattumi angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussarsiorpoq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

28. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani Kullorsuarmi ilinniartitsisunik marlunnik pissarsiorpoq Kullorsuup Atuarfissuanut, atorfiit inuttalerneqarusupput piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussanik.

Kullorsuarmi atuarfik ilinniartitsisunik marlunnik amingaateqarpoq. Ilinniartitsisut ujartorpagut, ataani misilitassanik pisariaqartitsisut:
- Atuartut piginnaasaasa qaffassarnerani pimoorullugu suleqataarususseseqarneq,
- Ilinniartitsisoqatigiit assigiinngitsunik oqaasillit, kulturellit kiisalu ilinniarsimassutsimikkut assigiinnitsumik tunuliaqutallit peqataaffiginisaannut,
- Atuartunut atuartitsineq, atuartunut angerlarsismaffimmi inuttut annertuumik unammil-lernartumik tunuliaqutalinnut.

28. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Utoqqaat illuat Unganartoq inuussutissalerinermi ikiortimik pissarsiorpoq

Avannaata Kommunia Ilulissani utoqqaat illuat Unganartoq inuussutissalerinermi ikiortimik 1. oktober 2018-imi sulilersussamik sulissarsiorpoq.

26. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani utoqqaat illuanni Unganartumi peqqinnissamut Assistent-i

Avannaata Kommuniani, Ilulissani utoqqaat illuanni Unganartumi peqqinnissamut assistentimik sulisussarsiorpoq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

26. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani utoqqaat illuat Unganartoq perorsaasumik imaluunniit inunnik isumaginninnermi ikiortimik sulisussarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Ilulissani Utoqqaat illuat Unganartoq perorsaasumik, imaluunniit inunnik isumaginninnermut ikiortimik pissarsiorpoq 1. oktober 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

26. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani inunnik isumaginnittoqarfik utoqqalinersiallit siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillit pillugit sullissisussarsiorpoq

Avannaata Kommunia Ilulissani inunnik isumaginnittoqarfik utoqqalinersiallit siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutisiallit pillugit sullissisussamik pissarsiorpoq 1. oktober 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

26. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Saqqami meeqqerivik Pakkutaq ulluunerani aqutsisumik pissarsiorpoq

Meeqqerivik Pakkutaq Avannaata Kommuniani Saqqami aqutsisumik 1. Oktober 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pisortassarsiorpoq.

24. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani meeqqerivik Arnarsiaq perorsaasumik sulisussarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Arnarsiaq-mi perorsaasumik pissarsiorpoq piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik.

24. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani meeqqerivik Piaraq perorsaasumik pissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Piaqqami perorsaasunik,
piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani meeqqerivik Angajo perorsaasunik pissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Angajo-mi perorsaasunik,
1. oktober 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartoq Upernavik Kujallermi

Avannaata Kommuniani Upernavik Kujallermi angerlarsimaffimmi meeqqanik paarsisartussarsiorpoq piaartumik 01. oktober 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Suliniuteqarnermi pisortaq/Upalungaarsimanissamut inspektøri Ilulissat

Avannaata Kommunia suleqatikkuminartumik ammasumillu Suliniuteqarnermi pisortamik/Upalungaarsima-nissamut inspektørimik kommunimi upalungaarsimanermi Ilulissani inissisimasussamik pissarsiorpoq. Atorfik piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarusuppoq.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommuniani Ilulissani Meeqqerivik Arnarsiaq inuussutissalerinermi ikiortimik sulissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani Ilulissani Meeqqerivik Arnarsiaq inuussutissalerinermi ikiortimik piaartumik sulilersussamik sulissarsiorpoq.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqanik inuusuttunut ilaqutaasunullu sullissisoq

Ilulissani Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttunut Ilaqutaannullu Sullissisumik pissarsiorpoq 1. oktober 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

23. september 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Inunnik isumaginnittoqarfiup saaffiginnittarfianut Overassistent-imik pissarsiorneq

Avannaata Kommuniani Isumaginnittoqarfiup saaffiginnittarfiani Overassistent-itut atorfik piaarnerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiorneqarpoq.

21. september 2018
Atorfiit takuuk