Borgernes underretningsmulighed ved mistanke om omsorgssvigt af børn

30. januar 2018

Når der opstår bekymringer vedrørende børn, der lever under forhold, der kan bringe dem i fare, er der sat målsætninger for, at der skal ske underretning i henhold til børns rettigheder.

I Avannaata Kommunia er der mulighed for at indsende en underretning via e-mail: social@avannaata.gl

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn:
§ 15.  Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare.