Najukkami ataatsimiititaliat siulliit inissittut

1. marts 2018

Ilulissani Uummannamilu Najukkami Ataatsimiititaliat 28. februar 2018 inissititerlutik ataatsimiipput, ukulu siulittaasutut tulliatullu inissillutik:

Ilulissat:
Siulittaasoq: Juaanna Abelsen Petersen
Siulittaasup tullia: Jens Peter Rosbach

Uummannaq:  
Siulittaasoq: Sabine Fleischer
Siulittaasup tullia: Ann Andreassen

Pilluaqquagut sulilluarnissaannillu kissaallugit.