Avannaata Kommuniata Nunaminertalerisoqarfiani emaili nassiussivissaq nutaaq

23. marts 2018

Nunaminertanut tunngassut saaffiginnissutit tamarmik Avannaata Kommunianut ingerlanneqartut, qinnuigissavatsigit  emailimut uunga nassiunneqartassasut areal@avannaata.gl

Ikinngutinnersumik
Nunaminertalerisut