Fordeling af restancer fra Qaasuitsup kommunia til de to nye kommuner

15. juni 2018

Det skal hermed meddeles, at Avannaata Kommunia ved Regnskabsafdeling sender kontoudtog, efter restancerne er delt op i henholdsvis til Avannaata Kommunia eller Kommune Qeqertalik.

Avannaata Kommunia sender kun kontoudtog på de poster / restancer, som kommunen har arvet efter lukning af Qaasuitsup Kommunia.

Restancerne pr. 31.12.2017 er fordelt efter bopælsadressen; henholdsvis Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.

Restanter, som har bopæl uden for de 2 nye kommuner, er restancerne fordelt tilfældigt.
Eksempel: hvis en borger eller firma har adresse i Sisimiut og ejer hus i Upernavik med renovationsrestancer før 2018, kan restancen være flyttet til Kommune Qeqertalik.

Kommunen er i gang med at fremsende kontoudtog til alle, der har mellemværende med Avannaata Kommunia.

Kontoudtoget indeholder også regninger, som Avannaata Kommunia pr. 1. januar 2018 har sendt til opkrævning.

Regnskabsafdeling
Debitorafdeling