Information vedr. Dagtilbud

5. juli 2018

www.avannaata.gl findes diverse vejledninger og skemaer vedr. Dagtilbud, og skemaerne findes også på www.sullissivik.gl

Alle personlige henvendelser skal foretages til det lokale Servicecenter i byerne eller Servicekontor i bygderne. Der findes ikke et særskilt Institutionskontor på Forvaltningen for Udvikling, Avannaata Kommunia.

Ansøgning om plads eller udmelding af plads:
• Udfyldning af formular i det lokale Servicecenter eller Servicekontor
• Eller elektronisk tilmelding / udmelding via www.sullissivik.gl

Oplysning om venteliste:
• Børn tilmeldes til Dagtilbud i henhold til § 9 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3.12.2012 i kategorier A + B + C + D + E + F på en samlet liste. Tal- rækken anvendes derfor inden for hver kategori og ikke ud fra den samlede venteliste, når børnene får tildelt pladser.
• Hvis der er akut behov for plads kan forsørgere sende eller aflevere et brev til pladshenvisningsgruppen i Servicecenteret eller på Servicekontoret

Pladshenvisning:
• Meddelelse om indmelding eller flytning til andet dagtilbud sker skriftligt pr. brev til forsørgere fra Forvaltning for Udvikling i Ilulissat og fra Servicecenteret i de øvrige byer

Takstbetaling til Dagtilbud:
• Forsørgere modtager sammen med indmeldingsbrev en indkomsterklæring, som skal udfyldes og leveres tilbage til Servicecenteret til fastsættelse af takststørrelsen ud fra forsørgernes indkomst
• Hvis forsørgerne får restance / gæld bliver barnet efter 1 rykkerskrivelse udmeldt fra Dagtilbud i henhold til gældende lovgivning.
• Hvis forsørgere med restance / gæld skal undgå udmelding skal de indgå afdragsordning af gælden med Inkasso - afdelingen på Selvstyrets Skattestyrelseskontor i Ilulissat. Kopi af afdragsordningen skal sendes til Forvaltning for Udvikling og barnet beholder hermed sin plads i Dagtilbud

Klager eller spørgsmål vedr. pladshenvisning: Modtages skriftligt på Servicecenter eller servicekontor og sagsbehandles af den lokale pladshenvisningsgruppe.

Klager eller spørgsmål vedr. takstbetaling: Modtages skriftligt og sagsbehandles på Forvaltningen for Udvikling.

Klager eller spørgsmål vedr. forhold i Dagtilbud: Henvises til leder af daginstitution eller til dagplejer. 

Med venlig hilsen
Forvaltningen for Udvikling
Avannaata Kommunia