airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse

Avannaata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i hovedentreprise i offentlig licitation.
3. august 2020

Opgaven omfatter renovering af bedding i Uummannaq.

Arbejderne har følgende opdeling:

 

  1. Jordarbejder
  2. Tømrerarbejder
  3. Smedearbejder
  4. Malerarbejder

 

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :

  1. SB, dateret 28.02.2020 for bedding i Uummannaq.
  2. SA, dateret 28.02.2020 for bedding i Uummannaq.
  3. Tilbudsblade med fordelingslister.
  4. Evt. rettelsesskrivelser.

 

Tildelings kriterier

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.[

Se nærmere i SB for arbejdet.

Udbudsmaterialet kan bestilles på  mvj@masanti.gl

Tilbudsgiver skal registrere sig hos masanti så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver

 

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat,   mvj@masanti.gl

Spørgsmål modtaget senere end den 12.08.2020, kl. 16:00 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

 

Licitation afholdes d. 17.08.2020-kl: 14:00 hos:

 

              Masanti

              Peter Rosing-ip Aqq. 2

3952 Ilulissat

 

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

 

 

På bygherrens vegne

Masanti A/S