airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

ATV – registrering, omregistrering og afmelding

Generelt 

Registrering
En ATV er registreringspligtig, da en ATV defineres som en bil i henhold til færdselsloven.

Betingelser 

For at registrere din ATV skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
• ATV´en - ved registreringen vurderer politiet, om ATV´en er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj
Forsikringsbevis
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset.

Registreringsblanket

Bemærk
Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du bor i en by uden politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din ATV og får nummerplader til den.


Afmelding
Det er lovpligtigt at afmelde en ATV.
Du skal afmelde din ATV ved et ejerskifte.
Når den nye ejer har registreret ATV´en i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at ATV´en ikke længere er registreret i dit navn.

Procedurer 

Registreringsattest
Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.

Ændring 

Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet. Politiet vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.

Frister 

Sker der et ejerskifte har ejeren - ved ejerskifte den nye ejer snarest muligt - og senest 3 uger efter ejerskiftet - pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.

Lovgivning 

Bekendtgørelse nr. 573 om registrering af køretøjer i Grønland af 31. maj 2013

Læs også

Hovedstation Nuuk
Hovedstation
Postboks 30
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 70 14 48
Fax: (+299) 32 33 48
E-mail: grl-nuuk@politi.dk

BORGERSERVICE VED NUUK POLITI
Mandag: 10:00 – 15:00
Tirsdag: 10:00 – 15:00
Onsdag: LUKKET
Torsdag: 09:00 – 17:00
Fredag: 09:00 – 14:00

Telefon: (+299) 36 52 11
E-mail: grl-politi@politi.dk