airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pension i Danmark

Generelt 

Hvis du flytter til Danmark og er pensionist i forvejen, kan du ikke tage din pension med. Med andre ord stopper din alderspension ved månedens udgang, når du flytter til Danmark.

Til gengæld kan du søge folkepension i Danmark. Den skal du søge om, så snart du ankommer til Danmark, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan kun søge folkepension, hvis du har adresse i Danmark. Du skal derfor huske at melde din flytning til myndighederne.

Læs mere om folkepension i Danmark her

Betingelser 

For at kunne modtage folkepension i Danmark er der visse betingelser du skal opfylde:
  • Du skal have dansk statsborgerskab
  • Du skal have fast bopæl i Danmark
  • Du skal have haft fast bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 3 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen

Der er forskellige regler for, hvornår du kan få folkepension. Om du kan få folkepension som f.eks. 65 eller 67-årig afhænger af, hvilket år du er født. Du skal derfor være opmærksom på, om du opfylder kravene efter den danske lovgivning.