airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Faderskab og medmoderskab

Generelt 

Alle børn født før den 1. april 2024 skal fortsat have deres sag om faderskab behandlet af henholdsvis politiet og kredsretten.

Alle børn født efter den 1. april 2024 skal have deres sag om faderskab eller medmoderskab behandlet af præstegældet eller rigsombuddet.

Faderskab 

Den nye bekendtgørelse om faderskab betyder, at faderskabet til et barn af gifte forældre fortsat fremadrettet vil blive registreret automatisk af Præstegældet lige efter barnets fødsel. Som forældre skal man således alene henvende sig til Præstegældet efter barnets fødsel, såfremt man ikke er gift.

Er forældrene gift med hinanden, vil Præstegældet fortsat automatisk registrere faderskabet til barnet.

Er I som forældre til barnet ikke gift, skal I lige efter barnets fødsel henvende jer til Præstegældet for at få registreret faderskabet til barnet.

Hvis I er enige om, at I som forældre sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I udfylde blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. På baggrund af denne erklæring kan Præstegældet registrere faderskabet.

Er I som forældre til barnet ikke sammen, men ønsker far at anerkende faderskabet til barnet, vil Præstegældet sende sagen til rigsombuddets sagsbehandling.

Er der tvivl omkring faderskabet til barnet, vil Præstegældet sende sagen til rigsombuddets sagsbehandling.

Ønskes en sag om faderskabet til det endnu ufødte barn sagsbehandlet før barnets fødsel, kan mor henvende sig til Rigsombuddet, såfremt forældrene ikke er gift.

Forældre skal efter barnets fødsel aflevere Rigsombuddets anerkendelse af faderskabet til Præstegældet, således Præstegældet på baggrund heraf straks kan registrere faderskabet.

Medmoderskab 

Med den nye bekendtgørelse kan barnet i stedet for et faderskab få registreret et medmoderskab.

Før barnets fødsel kan moren henvende sig til rigsombuddet for at få anerkendt medmoderskabet.

Mor og medmor skal efter barnets fødsel og inden 4 uger herefter aflevere Rigsombuddets anerkendelse til Præstegældet, således Præstegældet på baggrund heraf straks kan registrere medmoderskabet.

Er medmoderskabet ikke anerkendt af Rigsombuddet før barnets fødsel, kan Præstegældet ikke registrere det. Der skal sagsbehandles i Rigsombuddet.
Præstegæld