airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afgivelse af borger-beretning til uvildig udredning af ”spiralsagen” og den øvrige antikonceptionspraksis

Send din beretning her

Generelt 

Forskerholdet
Der er udpeget et uafhængigt forskerhold til at forestå den uvildige udredning af ”spiralsagen” og praksis for antikonception i Grønland og på efterskoler i Danmark med grønlandske elever i årene fra 1960 til og med 1991. En af forskerholdets opgaver er at afdække hvordan ”spiralsagen” og den øvrige antikonceptionspraksis blev oplevet. Forskerholdet skal også foretage en udredning af den historiske kontekst, den konkrete gennemførelse, det retlige, administrative og sundhedsfaglige grundlag.

Beretning som borger
Har du, i perioden 1960-1991, oplevet at få spiral eller anden antikonception i Grønland eller i forbindelse med efterskoleophold i Danmark, kan du sende din beretning, hvis du er borger, og selv har oplevet at få antikonception (spiral, Depo provera, implanon, p-stav mv.).

Du kan indberette på 2 måder:

 • Digitalt
 • Fysisk

Bemærk
Du skal ikke sende din beretning, hvis du tidligere har sendt den til landslægen, medmindre du ønsker at uddybe din beretning yderligere.

Samtykke
Ved at sende din beretning, giver du samtykke til, at din beretning:

 • indgår som datamateriale i udredningen
 • at din beretning bevares i et forskningsarkiv ved Nunatta Katersugaasivia Allagateqarfialu. Arkivet vil være lukket i 80 år. Indtil da vil der kun kunne gives betinget tilladelse til adgang i forskningsøjemed.

Du kan læse mere om kommissoriet her

Betingelser for at indberette 

For at indsende din beretning som borger, skal du:

 • Selv have oplevet hændelsen 
 • Skrive dine kontaktoplysninger, navn, cpr-nummer, telefonnummer og e-mail, så vi kan kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt. 

Hvis du er borger og selv har oplevelser med antikonception, kan du afgive din beretning ved at skrive om hændelsen.

Når du har skrevet din beretning som borger, må du gerne svare på følgende spørgsmål, hvis du ikke allerede har givet oplysningerne som en del af din beretning.

 • Hvornår foregik hændelsen?
 • Hvor gammel var du?
 • hvilken by/bygd boede du i, da hændelsen skete?

Takster 

Der er ingen takster eller gebyrer forbundet med at afgive din beretning.

Hvis du vil indsende din beretning digitalt (Hvis du har MitID) 

Vil du sende din beretning online, skal du indsende via den gule knap til selvbetjening ”Send din beretning her som borger” øverst på denne side. Vil du anvende selvbetjeningsløsningen, skal du logge ind med dit personlige MitID.
Du begynder på den digitale selvbetjening ved at klikke på den gule knap ” Send din beretning her som borger”

Bemærk: 
Du kan kun sende din beretning digitalt, hvis du logger ind med dit MitID.
Når du har sendt din beretning digitalt, vil du modtage et transaktions ID-nummer i din e-mail, som du skal gemme.

Hvis du vil aflevere din beretning fysisk (Hvis du ikke har MitID) 

Hvis du vil udfylde blanketten digitalt og printe den ud
Hvis du vil aflevere din beretning fysisk, skal du udfylde en blanket.
Via den gule knap ”Send din beretning her som borger”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

Du kan sende dit brev til adressen:

Ilisimatusarfik
Forskerholdet for udredningen
Postboks 1061
Manutooq 1
3905 Nuussuaq

Arbejdsgang for sagsbehandling 

Forskerholdet anvender kun din beretning til at belyse, hvad der er sket i perioden 1960-1991. 
Du får en bekræftelse for modtagelse af din beretning på mail.
Efterfølgende vil du ikke høre mere fra forskerholdet, medmindre du bliver kontaktet for uddybende spørgsmål.

Din deltagelse er helt anonym, og dit navn vil ikke fremgå af udredningen, ligesom det ikke vil være muligt at identificere enkeltpersoner i den endelige udredningsrapport samt oplæg, forsknings- og formidlingsartikler. 
Forskerholdet behandler alle personfølsomme oplysninger med største sikkerhed og diskretion, og opbevarer dine data i et sikret digitalt dokumentsystem.

Når udredningsarbejdet er afsluttet, vil din beretning blive overdraget til Grønlands Nationalarkiv, hvor det vil indgå i et forskningsarkiv. Arkivet vil være lukket i 80 år. Indtil da vil der kun kunne gives betinget tilladelse til adgang i forskningsøjemed.

Ændringer 

Hvis du ønsker at trække din beretning tilbage, skal du skrive ”Jeg ønsker at trække min beretning tilbage” og send den til qulaajaaneq@nanoq.gl:

 • Skriv dit navn og telefonnummer (Hvis du har indsendt din beretning per brevpost)
 • Skriv din transaktions ID-nummer (Hvis du har indsendt din beretning digitalt via sullissivik.gl)

Du har mulighed for at trække din beretning når som helst.

Frister 

Forskerholdet indsamler beretninger fra 01.10. 2023 frem til 01. 10. 2024.

Klage 

Hvis din oplevelse er sket efter 1992 og du gerne vil klage kan du indsende en sundhedsklage til Landslægeembedet via dette Send en patientklage

Lovgivning 

Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3905 Nuussuaq
Telefon (+299)361283
E-mail: qulaajaaneq@nanoq.gl
Hjemmeside: www.uni.gl/Udredning