airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dødsfald – Dødsboskifte

Dødsfald – Dødsboskifte 

Når en person dør, har Kredsretten ansvaret for at sørge for, at vedkommendes ting bliver fordelt.

Kredsretten får besked om et dødsfald fra præsten. Nogle gange kan der gå lidt tid fra dødsfaldet, før Kredsretten får besked. Det første Kredsretten gør, når den har fået besked fra præsten er at skrive til kommunen, banken, INI, Nukissiorfiit og Tusass for at høre, om afdøde havde penge til gode hos dem. Kredsretten skriver også til ligkisteforeningen og testamenteregistret.

Derefter vil Kredsretten forsøge at komme i kontakt med afdødes familie for at få dem til at forklare, hvad afdøde ejede, og hvem han er i familie med. Når Kredsretten har talt med familien, kan dommeren ofte tage stilling til, hvordan sagen kan gøres færdig. Der er forskellige måder, man kan behandle sagen på. Hvordan sagen skal behandles afhænger blandt andet af, om afdøde var gift, og hvor stor økonomisk værdi det vedkommende ejede har.


Hvad kan du gøre, hvis en i familien dør
Sørg for at passe godt på de ting den døde person ejede. Hvis afdøde havde kontanter, skal de sættes ind på hans bankkonto. Send kvitteringen for indsættelsen sammen med bankkortet til Kredsretten.

Skriv eventuelt en liste ned over de ting, som har en økonomisk værdi – ting som kan sælges. Lad være med hæve på afdødes bankkonto – du risikere at skulle betale pengene tilbage.

Afdødes nærmeste familie må meget gerne kontakte Kredsretten. Kredsretten kan som regel tidligst udtale sig om, hvordan sagen kan behandles, når der er gået cirka 2 måneder fra dødsdagen.

Kredsretten har brug for følgende oplysninger for at kunne behandle sagen:
  • Var afdøde gift?
  • Havde afdøde børn, herunder børn som er døde?
  • Hvad ejede afdøde af økonomisk værdi?
  • Hvis den døde person var gift, skal Kredsretten også vide, hvad ægtefællen ejer

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om dødsboskifte på retternes hjemmeside.

Læs også