airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Beredskab

Qaasuitsup Kommunias Redningsberedskab har til opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Herunder krigshandlinger eller ved overhængende fare herfor
Conny Rasmussen

Redningsberedskabet har en styrke på ca. 10 fastansatte samt ca. 380 deltidsansatte, fordelt på 8 brandstationer og 28 mindre stationer i bygder.

Beredskabschef: Bjarne Gregersen

  • Beredskabsplanlægning
  • Drift af brandvæsenet
  • Forebyggende arbejde
  • Miljøberedskab