airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Drift og Miljø

Drift & Miljø afdelingen står for planlægningen af kommunens driftsopgaver, varetager udførelsen af politiske beslutninger i samråd med selvstyrets departementer

Drift og Miljø afdelingen står for veje, broer, trapper, anlæg og legepladser, kirkegårde, kloak, snerydning, renholdelse af veje og stier, slædespor, kontrol af hundehold og skadedyrbekæmpelse, drift af samtlige servicehuse og øvrige servicefaciliteter så som indkvarteringer, gæstehuse og fangsthytter, øvrige kommunale virksomheder i form af værksteder, fælleslager, torveboder som brættet, agn- steder, øvrige tekniske virksomheder og kommunens entreprenør afdelinger.

Drift og Miljø afdelingen sørger for at kommunens varmecentraler, dag- nat renovationsaftaler overholdes og at driften på kommunens renovations anstalte, havneanlæg, forbrændingsanlæg og modtagerstationer holdes i gang og sikre i samarbejde mad andre forsyningsvirksomheder at kommunens borgere er sikret med hensyn til El, vand og varme.

Fagchef: Søren Lindenhann

  • Driftsplaner
  • Vej- og kloakområdet
  • Forbrændingsanlæg
  • Rådgivning eksterne enheder