airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Planafdelingen

Planafdelingen består af Plankontoret, der har tre byplanlæggere og Arealadministrationen, der har fire arealfuldmægtige og en arealsekretær samt en Planchef. Planafdelingen hører organisatorisk under Forvaltning for Anlæg og Miljø.

Planafdelingen udarbejder forslag til planstrategi, kommuneplan, kommuneplantillæg og sektorplaner. Planafdelingen varetager offentlige høringer af planforslag samt behandling af høringssvar fra borgere, virksomheder, myndigheder m.fl. Planafdelingen administrerer kommunens plangrundlag i Arealadministrationen, som udsteder arealtildelinger til arealer i kommunens byer, bygder og i det åbne land. 

Planafdelingens opgaver:
• Planstrategi
• Fysisk planlægning
• Sektorplaner
• Arealadministration