airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ældre-, handicap- og hjemmehjælpsområdet

Ældre-, handicap- og hjemmehjælpsområdet står for service på disse tre områder samt pensionsområdet. Området er i stor omfang lovpligtigt og har lovgrundlag i kommunens ansvar for administration af lovforskrifter på førtidspensionsområdet, alderspensionsområdet, hjemmehjælpsområdet, ældreinstitutionsområdet og handicapområdet. Disse lovforskrifter forpligter kommunen til at yde hjælp til personer der kan have behov for praktisk hjælp eller socialpædagogisk støtte pga. væsentlig nedsættelse af arbejdsevner pga. alder og/eller handicap. Området omfatter også samarbejde med lokale ældre- og handicapråd og transportservice til personder med væsentlig nedsatte funktionsevner.

Området inkluderer især indsatser som:

  • Økonomisk sagsbehandling på førtidspensionsområdet og alderspensionsområdet
  • Hjemmehjælp (både midlertidig og varig)
  • Service på ældreinstitutioner og dagcentre på ældreområdet
  • Botilbud på ældre- og handicapområdet
  • Beskæftigelsestilbud for handicappede
  • Hjælpemidler og refusion af væsentlige merudgifter til personer med vidtgående handicap
  • Støttepersonordninger til handicappede børn og voksne
  • Handicaptransport / handicapbusser
  • Tværfagligt samarbejde på handicap- og førtidspensionsområdet