airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Børn, unge, familie- og forebyggelsesområdet

Børn, unge, familie- og forebyggelsesområdet står for service på børneforsorgsområdet, familierådgivningsområdet og forebyggelsesområdet, både på det lokale og centrale niveau. Hele området er som udgangspunkt direkte lovpligtigt og har lovgrundlag i kommunens ansvar for administration af lovforskrifter om hjælp til børn og unge. Disse lovforskrifter forpligter kommunen til at yde hjælp til børn og unge der kan have behov for støtte, enten pga. sociale årsager (f.eks. vold, omsorgssvigt eller seksuelle overgreb) eller handicap. Området omfatter også familierådgivning og forebyggelse, hvis hensigt er at reducere behov for mere indgribende indsatser, især anbringelser af børn uden for hjem.

Området inkluderer især indsatser som:

 • Familievejledning
 • Familiebehandling
 • Kommunal psykosocialt kriseberedskab
 • Psykologsamtaler
 • Kommunalt beredskab vedr. seksuelle krænkelser
 • Miljøarbejde
 • Tværfagligt samarbejde på børne- og forebyggelsesområdet
 • Støttepersonordninger til børn
 • Koordination af anbringelse i familiepleje og på døgninstitutioner
 • Vejledning til kommunale plejefamilier
 • Familiehøjskole
 • Visitering til misbrugsbehandling
 • Efterværn