airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Avannaata Kommunia: Pressemeddelelse. Er det at give tryghed at gøre folk til grin?

15. november 2017

Det står i delingsloven, at Qaasuitsup Kommunias medarbejdere skal fordeles mellem Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Dette skete, da medarbejderne fra de to kommende kommuner aftalte, hvilke medarbejdere de ønskede i begyndelsen af oktober måned. Kommune Qeqertalik kom med deres ønskeliste på 41 medarbejdere og 62 medarbejdere blev tilbudt arbejde i Avannaata Kommunia. – Af disse tilbud afslog flere medarbejdere at komme til Kommune Qeqertalik.

Da tidsfristen for svar udløb, kunne vi mærke trykket stemning i Qaasuitsup Kommunias lokaler. Der var stemning af nedtrykthed og utryghed.

På tidspunktet havde vi flere vakante stillinger.

Da vi fandt ud af, hvilke stillingerne havde afslået at komme til Kommune Qeqertalik, tilbød vi de kommende arbejdsløse stillinger i Avannaata Kommunia. Vi skal gøre det klart, at ikke alle blev tilbudt stillinger, men kun dem, der vil være behov for. Vi skal også gøre det klart, at vi kom med vores tilbud til de berørte et par dage efter svarfristens udløb. I dette arbejde blev Qaasuitsup Kommunia løbende orienteret.

Vi kan på ingen måde forstå, at SIK formanden siger, at vi gjorde folk til grin, når vi handler for at give dem tryghed.

Vi er kede af, at vi ikke kan tilbyde alle en stilling, men vores økonomiske rammer sætter begrænsningen.

At den kommende borgmester for Kommune Qeqertalik udtaler sig miskrediterende og mistænkeliggørende, er et kendetegnende udtryk for hende siden arbejdet om kommunedelingen startede i foråret.

Vi kan på ingen måde forstå, at vores indsats for at give tryghed for flest mulige nærmest kriminaliseres.

 

Palle Jerimiassen                                                                    
Formand Overgangsudvalget     
Avannaata Kommunia 

 

Sivso Dorph    
Adm. direktør
Avannaata Kommunia