airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 47 for delområde A12 til boligområde i Uummannaq

2. februar 2018

Kommuneplantillæg nr. 47 er endeligt vedtaget den 18.01.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 01.02.2018 fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge byggefelter, for at kunne sikre genhusning af borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i Uummannaq distriktet. Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser, for en samlet bebyggelsesplan i delområde A12, Uummannaq.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger og herefter i en supplerende høring på 2 uger. Inden for høringsperioden har borgere, virksomheder m.fl. haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT47.pdf