airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring til fredning af Paul-Emile Victors Ekspeditionshytte beliggende ved Eqi, Avannaata Kommunia

13. februar 2018

Paul-Emile Victors ekspeditionshytte ved Eqi har kulturhistorisk værdi af national betydning, i det den, som jordfast minde, beretter om det 20. århundredes ekspeditionshistorie i Vestgrønland.

Ekspeditionshytten og dennes umiddelbare omgivelser indstilles hermed til fredning.

Denne fredning sikre fortællingen, ikke bare om den fysiske hytte, men også om Eqi som udgangspunkt for ekspeditioner og civil polarforskning.

De bærende fredningsværdier knytter sig til den fysiske hytte og de originale materialer den består af. Samt til de historiske spor, som vidner om hyttens anvendelse, herunder i særdeleshed spor efter forskerne som opholdt sig på stedet. Ligeledes findes det vigtigt, at de umiddelbare omgivelser forbliver ubebyggede, da hyttens solitære placering bidrager til fortællingen om livet på stedet.

Sagen har onsdag d. 17.01.2018 været forelagt Kulturarvsrådet, som tilslutter sig fredningen.

Høringsperioden er 3 måneder. Bemærkninger herom kan sendes til:
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv P.O. Box 145, 3900 Nuuk.

Bemærkninger skal være modtaget 15. maj 2018 for at komme i betragtning.

Under høringsperioden må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre den påtænkte fredning jf. §25, st. 3 i lov om fredning og anden kulturarvs beskyttelse af kulturminder.
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv offentliggør beslutningen inden 14 dage fra afgørelsen er truffet.

Følgebrev til Høringssag.pdf