airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qaanaaq: Kommuneplantillæg nr. 24 er endeligt vedtaget den 15.02.2018

23. februar 2018

Kommuneplantillæg nr. 24 for nyt hytte og sommerhusområde i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 15.02.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 23.02.2018. 

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger og ønsker om at udlægge et K-område til fritidshytter og sommerhuse i Qaanaaq. Området skal ligge i tæt afstand på byen og udlægges derfor før elven, øst for byen og ned mod havet.

Der er udarbejdet overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri af fritidshytter og sommerhuse. Der udlægges i alt 29 byggefelter til fritidshytter og sommerhuse.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.
Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
23.02.18: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
16.03.18: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.