airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ilulissat: Ledige byggefelter

2. marts 2018

Der annonceres hermed 11 ledige byggefelter i delområde A32, Ilulissat, svarende til byggefelt 11-21 på kortet nedenfor.

Byggefelt nr. 11-17 skal anvendes til tæt-lav boligbyggeri i op til 2 etager. Byggefelt nr. 18-21 skal anvendes til etageboliger i op til 4 etager. Der kan opføres 4-8 boliger pr. byggefelt.

Inden for boligområdet er der vedtaget en betalingsvedtægt for byggemodning, hvilket vil sige at der pr. byggefelt skal betales et beløb til byggemodning af området.

Til orientering forventes byggemodning for disse byggefelter tidligst at blive igangsat i 2019.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
02.03.2018: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
23.03.2018: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl.