airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Infrastrukturen i dag hæmmer økonomisk vækst

4. april 2018

Derfor er det nødvendigt, at arbejdet med at etablere et nyt trafiksystem kører videre uden ændringer.

En foreløbig samfundsøkonomisk analyse viser, at det, ud fra et budgetøkonomisk perspektiv, er billigere for Selvstyret at etablere atlantlufthavne i Ilulissat og i Nuuk fremfor at bibeholde det nuværende trafiksystem.
 
Ved efterårssamlingen 2015 blev det i landstinget vedtaget at projektere og anlægge lufthavnene.
Dette gøres for at efterkomme Naalakkersuits ønske om at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur for på den måde at sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv - især turismen understøttes ved, at de bliver transporteret direkte til slutdestination og ikke via transitporte.
Dermed gives der mulighed for direkte flyvninger til vesteuropa inklusiv København samt det centrale og østlige Nordamerika. Herved spares passagerer for den nuværende mellemlanding i Kangerlussuaq.
 
Ilulissat er det mest besøgte turistmål i Grønland i dag og sektoren oplever høj vækst i disse år. I 2006 kom der 16.300 turister til Ilulissat, i 2016 var det steget til 27.900 turister.
 
Ifølge projektbeskrivelsen vil antallet af passagerer til Ilulissat stige til godt 90.000 i 2031, i 2016 var der 42.000 passagerer.
 
Der er høj belægning på alle byens hoteller i højsæsonen for øjeblikket og mange aktører er klar til at tage det næste skridt. Nye overnatningstilbud er igangsat til at imødekomme den stigende efterspørgsel.
 
Ilulissat er i dag en stor mødedestination, som tiltrækker mange grønlandske og internationale arrangementer og konferencer.
 
Isfjordscenter-projektet er lige om hjørnet, byggemodningen er påbegyndt og opførelsen af centret startes her til sommer og et nyt projekt, et nordlyscenter, er også på trapperne, så vi gør os klar til at de nye gæster, der skal komme i forbindelse med udvidelsen af lufthavnen.
 
I anlægsfasen vil projektet betyde et øget antal jobs i bygge- og anlægssektoren til etablering af landingsbane og terminalbygninger samt udvidelser af servicefaciliteter.
 
Dette vil give en øget omsætning i Ilulissat, da disse arbejdstagere skal bo og bespises lokalt.
 
Eksport af fisk med større fly vil naturligvis give meget til Grønlands økonomi. Med de nuværende små fly, som vi opererer med i dag, kan det slet ikke betale sig at eksportere fersk fisk, men den vil naturligvis blive en mulighed, når vi får større fly til rådighed.
 
Alle faktorer taler for, at det er en god investering for Grønland at ændre det nuværende trafiksystem. Grønland fattes penge, så Grønland har ikke råd til at lade være med at bygge lufthavnene.
 
Konklusionen er, at det nuværende setup koster 956 millioner kroner, mens det planlagte atlanttrafiksystem koster 791 millioner kroner. Et samfundsbesparelse på kr 165 millioner om året.
For hvert år vi venter, så koster det samfundet millioner af kroner.
Hvis vi skal vente yderligere, så vil det i løbet af de næste 10-20 år have kostet samfundet milliarder i tabt fortjeneste.
 
Jeg vil gerne appellere til alle partier og alle dem, der skal i valgkamp nu, om at kigge på fakta og se på de samfundsmæssige gevinster, der er i udbygning af vores nye trafiksystem; ventetiden koster mange penge.
 
Derfor fortsæt lufthavnsprojekterne som planlagt; det er en samfundsmæssig gevinst for hele Grønland.
 
Med venlig hilsen
Palle Jerimiassen
Borgmester. Avannaata Kommunia