airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation: Servicebygning ved Ilulissat Isfjordscenter

6. april 2018

Avannaata Kommunia, udbyder hermed ovennævnte opgave i èn hovedentreprise.

Projektet forventes udført i perioden fra maj 2018 til september 2018.

____________________________________________

23/4-2018

1804_Rettelsesskrivelse EL 02.pdf

____________________________________________

20/4-2018: Rettelsesskrivelse nr. 01 og tegningsfortegnelser

20_1804_Rettelsesskrivelse_01_Samlet

20_1804_Tegningsfortegnelse

20_1804_Tegningsfortegnelse_Rev. 01

____________________________________________

01_1804_Udbudsskrivelse.pdf

02_1804_SA_Særlig Arbejdsbeskrivelse.pdf

03_1804_SB_Særlige Betingelser.pdf

04_1804_Tilbudsblad_Hovedentreprise.pdf

05_1804_Fordelingslister.pdf

06_1804_Situationsplan-A00.00 - Situationsplan.pdf

1804_A-tegning-A00.01 - Plantegning.pdf

1804_A-tegning-A00.02 - Facader.pdf

1804_A-tegning-A00.03 - Principsnit A-A.pdf

1804_A-tegning-A00.04 - Principsnit B-B.pdf

1804_A-tegning-A00.05 - Principsnit C-C.pdf

1804_A-tegning-A00.06 - Detaljer ved yderdøre.pdf

1804_K-tegning-K03.00 - Facadeopstalt.pdf

1804_K-tegning-K03.01 - Opstalt af indvendige væg.pdf

1804_K-tegning-K03.02 - Spærplan.pdf

1804_K-tegning-K03.03 - Fundament detalje.pdf

1804_K-tegning-K03.04 - Tagdetalje.pdf

1804_K-tegning-K03.05 - Spær.pdf

1804_K-tegning-K03.06 - Pladesømning af vægge og tagplader.pdf

1804_K-tegning-K03.07 - Dækplan og snit.pdf

1804_K-tegning-K03.20 - Pladesømning af lofter.pdf

1804_V04.00 - Situationsplan, rørføring.pdf

1804_V04.01 - Afløb.pdf

1804_V04.02 - Brugsvand.pdf

1804_V04.03 - Ventilation.pdf

1804_V04.04 - Ledningssnit enkeltgrav HVL.pdf

1804_V04.05 - Samling af præisolerede rør.pdf

1804_V04.06 - Fælles ledningsgrav.pdf

E07.01.pdf

E07.02.pdf

E07.03.pdf

E07.04.pdf

E07.05.pdf

E07.06.pdf

E07.10.pdf

E07.11.pdf

E07.12.pdf

E07.13.pdf

E07.30.pdf

E07.31.pdf

E07.32.pdf

E07.33.pdf

E07.34.pdf