airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 58 for delområde E06 i Ilulissat. ’Ny lufthavn’, Ilulissat

10. april 2018

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre de overordnede rammer for at udvikle lufthavns faciliteter i Ilulissat til en velfungerende atlantlufthavn med alle nødvendige funktioner, således at Ilulissat kan videreudvikles som et dynamisk vækstcenter og en vigtig turismedestination i Grønland. Derfor er de overordnede bestemmelser til lufthavnen nu vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget fastlægger nye overordnede bestemmelser, for at sikre rammerne for en udvidelse af lufthavnen og en forlængelse af landingsbanen på op til 2200 meter. Dertil sikres rammerne i øvrigt for etablering af ny terminalbygning, samt at infrastrukturen ved lufthavnen tilpasses således, at eksisterende vej kan forlænges og omlægges.

Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT58.pdf