airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Detaljerede bestemmelser for ny atlantlufthavn, Ilulissat

10. april 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 for detaljerede bestemmelser til ny lufthavn i Ilulissat, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 10.04.2018 til og med 22.05.2018.

Kommuneplantillæggets formål:
Der skal anlægges en lufthavnsudvidelse i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn. Projektet indebærer etablering af en ny 2.200 meter lang landingsbane, standpladsområde, forlængelse af tilkørselsvejen, samt opførelse af nye terminal- og servicebygninger, AFIS tårn og parkeringspladser.
Dette kræver opdateret planlægning for et eksisterende delområde i Ilulissat med fastlæggelse af nye detaljerede bestemmelser for delområdet, med henblik på arealtildeling for etablering af tekniske anlæg i form af atlantlufthavn med tilhørende funktioner og ny adgangsvej.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.05.2018.

KPT62.pdf