airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation: Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik

20. april 2018

På vegne af bygherren, Avannaata Kommunia, udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter en ny udvidelse af Alderdomshjemmet på i alt 990m², samt tilpasning/ombygning af den eksisterende bygning på 100m².

Arbejdet udbydes i følgende fagentrepriser (entreprise 1-8) tillige med mulighed for sideordnet bud i stor- eller hovedentreprise

1. Jordarbejde og terrænarbejde
2. Betonarbejde inkl. betonelementer
3. Murerarbejde
4. Tømrer- og snedkerarbejde inkl. smedearbejder
5. Malerarbejde
6. Vvs-arbejde
7. El-arbejde
8. Nedrivnings-arbejde

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »den laveste pris«

Hovedentreprisetilbud indeholder supplerende ydelser (arbejder, ansvar og risici) som ikke indgår i fag- og storentreprisetilbud. Hovedentreprisetilbud fratrækkes ved sammenligning med fag- og stor entreprisetilbud værdien af disse supplerende ydelser jf. bestemmelser i udbuddet.

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge:
1) Erklæring fra skattevæsenet der dokumenterer at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.
2) Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om hans mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.

Arbejdet forventes påbegyndt primo juli 2018 og forventes afsluttet primo juni 2020.

Bestilling af udbudsmaterialet skal ske pr. mail hos Qarsoq Tegnestue ApS, qarsoq@qarsoq.gl. Tilbudsgiveren vil herefter modtage adgang til elektronisk udbudsmappe hvorfra udbudsmaterialet kan downloades, eller, mod betaling for tryk og fragt, modtage udbudsmaterialet i papirformat med postopkrævning.

Licitationstidspunkt samt sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

15/6-18: 17010-Tillæg_3-til-US_2018-074

17/5-18: 17010-Tillæg_1-til-US_2018-056

15/5-18:  17010-US_Udbudsskrivelse-15032018

02_17010 - SA_samlet

03_17010-SB-15032018-samlet

04_17010-Tilbudsliste - Hovedentreprise

05_17010-Tilbudsliste - Storentreprise

06_17010_FL-15032018

07_17010_UBK-15032018-samlet

08_17010-KB-15032018-samlet

09_107 • LP • KB bilag 1 - Skatteerklæring

10_108 • LP • KB bilag 2 - Bankerklæring

11_109 • LP • KB bilag 3 - Dekort ved samtidig overdragelse af flere entrepriser

12_17010 - Affaldshåndteringsplan Bilag 1

13_17010 - Upernavik, B-142, MKV_Miljøkortlægning og -vurdering

14_17010-SB Bilag-1-Aftale-varmt-arbejde

15_17010-SB Bilag-2-Byggepladsplan

16_17010-SB bilag-3-TAG

17_17010-SB Bilag-4-tidsplan

18_17010-SB Bilag-5-KS

19_17010-SB Bilag-6-PSS

20_17010-TL-E1

21_17010-TL-E2

22_17010-TL-E3

23_17010-TL-E4

24_17010-TL-E5

25_17010-TL-E6

26_17010-TL-E7

27_17010-TL-E8