airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation 2: Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

4. maj 2018

Avannaata Kommunia genudbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.
Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:
1. Tømrerarbejder

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :
1. SB, dateret 28.03.2018 for: Renovering af tag på Prinsesse Magrethe Skolen i
Upernavik.
2. SA, dateret 28.03.2018 for: Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i
Upernavik.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelings kriterier
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris
Se nærmere i SB for arbejdet
Udbudsmaterialet kan bestilles på tko@masanti.gl.
Tilbudsgiver skal registrere sig hos masanti så meddelelse om evt. rettelser kan
fremsendes til tilbudsgiver

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat,
tko @masa nti.gl.
Spørgsmål modtaget senere end den 07.05.2018 kan ikke forventes besvaret inden
licitationen.

Licitation afholdes d. 11.05.2018 kl. 10:00 hos:

Masanti A/S
Peter Rosingip Aqq 2
3952 Ilulissat
i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S