airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vedtaget: Råstofudvinding, Qaanaaq

22. maj 2018

Kommuneplantillæg nr. 61 for delområde E15 i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 08.05.2018.
Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.05.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Delområdet skal anvendes til udvinding og opgravning af sand, grus og sten. Delområde E15, har til formål at muliggøre udvinding af materiale til brug i vejbyggeri, reparation af lufthavnen samt mulighed for afhentning af grus til privat brug.

Ledige gravefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til ledige gravefelter.
Du kan søge om arealtildeling til de ledige gravefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Oplysning om anvendelse.
2. Oplysning om tekniske installationer.
3. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
22.05.18: Fra kl. 12:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
02.07.18: Kl. 12:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

KPT61.pdf