airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlands økonomi skal spille på flere strenge

25. maj 2018

I mange år bestod Grønlands økonomi af fiskeri og bloktilskuddet fra Danmark. I dag har forholdene ændret sig en smule, da turismen og indtægterne herfra er begyndt at have indflydelse på vores økonomi.
Vi er fortsat meget afhængige af fiskepriserne på verdensmarkedet, og heldigvis går det godt med vores eksportvare. Der er efterspørgsel på vores bæredygtige ressourcer, og det giver os mange arbejdspladser.
Men for at skabe stabilitet og et fremtidigt økonomisk fundament, ville vi alle have glæde af, at vi ikke var afhængig af én bestemt sektor. Det vil naturligvis være rart, hvis der kom gang i olie- og råstofsektoren. Men i mellemtiden står turismesektoren, som noget vi rent faktisk kan forbedre, og som kan have en positiv indflydelse på vores økonomi og vores ønsker og mål for fremtiden.

Grønland vil gerne være økonomisk selvstændig. Og tanken om selvstændighed skal naturligvis have grundlag i en solid økonomi. Derfor er det nødvendigt, at turismeindustrien udbyggedes. Til forskel for råstof- og olieindustri, så er mulighederne og ressourcerne her lige om hjørnet. Island, vores nabo, får 1,5 millioner turister om året. Turisme er her det vigtigste erhverv, og dermed den vigtigste indtægtskilde for landet. Der er enighed om, at vi også har mulighederne for at dele vores enestående naturoplevelser og udbygge vores turismeindustri betydeligt. Men hvis vi ønsker at gøre turismeindustrien større, så bliver vi nødt til at starte med at udbygge vores infrastruktur, og arbejde særligt målrettet med lufthavnsudvidelserne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har støttet ’finansieringsloven’ som skal behandles af Inatsisartut på mandag i forhold til lufthavnsudvidelsen i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Dette skal ses i lyset af, at netop dette kan få den positive indflydelse på Grønlands økonomi, som vi alle efterlyser. Vi står overfor store udfordringer i fremtiden. Andelen af ældre vil vokse, og udgifterne til den offentlige sektor vil blive større i takt med et øget serviceniveau for borgerne. Samtidigt er det nødvendigt, at vi holder på de unge, så de ikke forlader landet. Her er det ikke nok med mulighederne og indtægterne fra fiskeriet. Det er derfor nødvendigt med nye tiltag, således indtægter fra turisme kan øges.

Jeg ser gerne, at alle partierne tænker på Grønlands fremtid på mandag, når ’finansieringsloven’ skal behandles. Hvis ikke vi udbygger lufthavne, har jeg meget svært ved at se, hvor Grønland ellers skal hente sine indtægter. Men dette handler ikke bare alene de direkte indtægter. Det handler også om beskæftigelse og uddannelse og om at give befolkningen nye mål for en tilværelse i Grønland. Udbygning af turismeindustrien betyder nye arbejdspladser. Og vores unge mennesker vil kunne læse på én af de mange spændende uddannelser inden for turisme-erhvervet, som vil kunne give dem arbejde og en meningsfyldt tilværelse. Dette vil være til glæde for hele landet. Som borgmester i Avannaata Kommunia opfordrer jeg derfor det nye Inatsisartut til på mandag at stemme for tilblivelse af udvidelse af lufthavne i Grønland.

 

Med venlig hilsen
Palle Jerimiassen
Borgmester