airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation: Byggemodning for Ilulissat Isfjordscenter etape 2

10. juli 2018

Avannaata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Byggemodning for Ilulissat Isfjordscenter etape 2.
Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:
1. Jordarbejder
2. VVS-arbejder
3. El-arbejder

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:
1. SB, dateret 25.04.2018 for Byggemodning for Ilulissat Isfjordscenter etape 2.
2. SA med tilhørende tegninger, dateret 25.04.2018 for Byggemodning for Ilulissat Isfjordscenter etape 2.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelings kriterier:
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste bud.
Se nærmere i SB for arbejdet
Udbudsmaterialet kan bestilles på tko@masanti.gl .
Tilbudsgiver skal registrere sig hos masanti så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat, tko@masanti.gl.
Spørgsmål modtaget senere end den 27.07.2018 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes d. 24.07.2018 kl.14:00 hos:

Masanti A/S
Peter Rosingip Aqq 2
3952 Ilulissat
i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S