airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indsamlet 50 tons affald i Ilulissat

20. juli 2018

Siden sneen smeltede i slutningen af maj har personalet i materialegården, borgerne og virksomhederne i Ilulissat haft travlt med renholdelse. Der ligger mange slags affald rundt omkring i byen, renholdelse er et fælles ansvar, og kommunen har haft en række tiltag for at indsamle affald; følgende kan nævnes:

- Personalet i materialegården har haft aktiviteter i forhold til renholdelse eller oprydning i samarbejde arbejdssøgende, siden sneen smeltede
- Kommunen havde et samarbejde med CSR Greenland med et arrangement i midt juni i forhold til Saligaatsoq, virksomhedernes dag for renholdelse
- Borgernes stor renholdelsesdag, forårsoprydning som det bliver kaldt. Det skete i midt juni.
- Stor oprydningsdag på havnen med aktører og interessenter, som har relation til havneområdet i byen
- Redningsberedskabet har indsamlet paller i byen

Materialegården har registreret følgende:

- 20 fods container er blevet tømt 11 gange
- 15 fods container er blevet tømt 7 gange
- 12 fods container er blevet tømt 11 gange
- Ca. 700 m3 affald er blevet afhentet
- Lastbil er kørt i alle hverdage om morgen for at samle storskrald i byen
- Lastbil samler affald, som bliver indsamlet af personale i samarbejde med arbejdssøgende hver dag

Materialegårdens skøn er, at der er indsamlet omkring 50 tons affald. Kommunen skal til at samle skrotbiler med henblik på at bortskaffe dem. Kommunen har registreret over 50 skrotbiler i byen. Derudover er der gamle både i byen, og andre større effekter, som kommunen skal samle med henblik på at bortskaffe det. Disse affald bliver nu fremlyst, og borgerne har tre uger til at reagere, hvis ikke overnævnte effekter skal afhentes af kommunens personale.

Kommunen har fokus på renholdelse, og bruger mange ressourcer på det. Kommunalbestyrelsen har afsat mange penge til formålet.
Tekniskforvaltningen vil gerne rose alle som har været med til at løse opgaven, så vores by Ilulissat holdes rent. Forvaltningen savner dog frivillige, som ved lejlighed vil fortage renholdelse/oprydning i byen, så det ikke altid er kommunen, som skal sidde med opgaven alene.
Materialegården vil fortsætte med at foretage renholdelse i byen resten af sommeren, og forventer at arrangere sensommer oprydning i samarbejde med borgerne.

Mvh.
Mathias Mølgaard
Teknisk koordinator
Forvaltningen for Teknik
Avannaata Kommunia