airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUDSSKRIVELSE: Renovering af B-442 i Uummannaq

26. september 2018

Avannaata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Renovering af B-442 i Uummannaq

Arbejderne udbydes i én hovedentreprise med følgende fag:
Jord-, beton-, murer-, tømrer-, snedker- og malerarbejder.
VVS-arbejder omfattende Afløb, brugsvand, centralvarme, teknisk isolering mm. El-arbejder.

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :
1. SB, dateret 10.09.2018 for Renovering af B-442 i Uummannaq.
2. SA, dateret 10.09.2018 for Renovering af B-442 i Uummannaq .
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelings kriterier
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.
Se nærmere i SB for arbejdet.

Udbudsmaterialet kan downloades på Byggeweb nr. TN965495
https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN965495&date=1537958195841

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat, mvj@masanti.gl.

Spørgsmål modtaget senere end den 04.10.2018 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes d. 16.10.2018 kl. 14:00 hos:
Avannaata Kommunia
Teknisk Forvaltning
Postboks 200
3961 Uummannaq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S