airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg der udlægger område til deponi af overskudsjord i forbindelse med anlæggelse af den nye atlantlufthavn i Ilulissat

25. oktober 2018

Kommuneplantillæggets formål:
I forbindelse med anlæggelse af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn, er der behov for et større areal til deponi af overskudsjord.
Planen fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for et nyt delområde for at muliggøre deponering af overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT64.pdf