airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

QAANAAQ: Frivillige forebyggelsesmedarbejdere

For at bekæmpe selvmord og arbejde med andre initiativer angående forebyggelsesarbejder, startede frivillige forebyggelsesarbejdet i oktober måned 2018. Det drejer sig om unge mellem 14 og 22 år.
23. november 2018

De unge, som udviste interesse, underskrev frivillighedsaftalen den 16/10-2018. Disse personer, som har underskrevet, blev indkaldt til startfasen. Til startfase-arrangementet rådgav forebyggelseskonsulenten og medarbejdere i Ihaariaq klub.

Formål:
Forebyggelse skal ske ved forskellige initiativer, som bliver startet af de unge; f.eks. forebygge selvmord, "rusmidler" - alkohol, euforiserende stoffer, undgå snifning, - mere viden om beskyttelse af vort krop - kønssygdomme, dårligt sexliv, seksuelt overgreb, forebyggelse mod tidlig svangerskab. De unge skal selv stå for forebyggelsesarbejdet udfra deres egne oplevelser og erfaringer.

Værktøjer til forebyggelsesarbejdet:
Ved at opmuntre hinanden skal de unge mennesker selv stå for forskellige aktiviteter, og skal således være kreative og innovative. Aktiviteter som f.eks. kan startes:
• Aktivitetsplan for hele året planlægges af de unge
• Forskellige arrangementer for de unge (forskellige aktiviteter eller planlægge noget f.eks. til hyggeaften eller workshops)
• Digte lavet af de unge fremlægges til befolkningen, hvis det ønskes
• Fremvisning af indbyggernes udmeldinger (selvmord, alkohol, narkotika, seksuelt misbrug, snifning og andre emner der vedrører livsstil)
• Oprettelse/kickstarte et initiativ, sammen med unge fra bygder (ved at opsøge dem i bygderne)
• Sommerstævner for unge der kommer fra byerne og bygderne (fælles planlægning til udflugter)
• Julesammenkost/ nytårsfest (uden brug af euforiserende stoffer/væsker)
• Fremlæggelse af planer for unge i Avanersuaq, Avannaata Kommunia i fremtiden.

Konsekvenser for unge:
Nu er de unge mennesker motiveret til at planlægge deres egne idéer til aktiviteter. Mange forskellige aktiviteter kan være med til at forebygge, således at man får en lettere livsstil og kan føre til åbenhed, så man er blandt folk og ikke føler sig alene ved at føre en sund livsstil og føler fælles ejerskab; således at de unge føler værdighed. Ved personlig udvikling kan man få positive resultater, bedre kendskab til sig selv, passe på sig selv, kende sin værdighed og kan udfordre sig selv osv.

Grundlag:
Det er således FNs børne og unge konvention for 14- til 18 årige som følges af Qaasuitsup kommunia. Altså FNs Børnekonvention samt de 4 søjler som Qaasuitsup kommunia vægter: Fællesskab, Plads til alle, Uddannelse og Nærhed er udgangspunktet i det her arbejde.

På vegne af frivillige unge som kom med deres oplæg.
Inuhgiarnerrumik
Masauna Holm Petersen