airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Anlægsopgaver i Avannaata Kommunia

20. december 2018

Tekniskudvalg i Avannaata Kommunia har prioriteret anlægsprojekter for kr. 82.0 mio. til 2019, prioriteringen er sendt til godkendelse hos kommunalbestyrelsen til mødet 29. november. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen, cirka 20 anlægsprojekter blev godkendt.

Ilulissat
Kommunen er i samarbejde med Selvstyret i gang med at bygge 48 almennyttig boliger. Kommunen har stået for byggemodningen i år. Til næste år skal boligbyggeriet igangsættes, byggeriet vil vare 4 år.

Byggemodningen for kommende kunstgræsbane er i fuldgang. Anlægsafdelingen forventer, at banen vil være klar til sommer. Til færdiggørelse af projektet blev der afsat midler.

Der har i mange år været problemer med kloakledningen på én af hovedvejene i Ilulissat, Elisabeth Thomsensvej. For at udbedre problemerne er der afsat midler til projektet, så det gamle rør kan udskiftes.

Der skal bygges et nyt skolehjem. Bygdebørn fra omkringliggende bygder til Ilulissat går på skolehjem i Aasiaat. Det koster penge for Avannaata Kommunia, da skolehjemmet er placeret i en anden kommune. Familie og skolebørn har ligeledes ønske om at være tættere på hinanden, da Aasiaat er længere væk fra Ilulissat. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at bygge et nyt skolehjem. Byggeriet skal vare tre år.

Fiskere og fangere har i længere tid ønsket bedre faciliteter i forhold til at reparere deres joller. Derfor har de ønsket en kran, så de kan tage deres joller på land. Det har kommunalbestyrelsen imødekommet ved at afsatte midler til en ny kran ved inderhavnen.

Der skal asfalteres i Ilulissat, da vejene trænger til vedligeholdelse og reparation. Sidst blev vejene asfalteret for 6 år siden. Driftsafdelingen forventer at asfaltere til august.

Uummannaq
Der er mange på venteliste i forhold til daginstitution i Uummannaq. Presset på venteliste er yderligere øget efter borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit blev forflyttet til Uummannaq pga. tsunami. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at bygge en ny daginstitution. Institutionen skal bygges over 3 år.
Der er købt en ny kran, som skal bruges af fangere og fiskere i forhold til at tage joller og større både på land. Kranen bliver opsat til næste år, så brugerne kan have glæde af den.
Majoriaq trænger til renovering, der er afsat midler til formålet.

Der bliver bygget et kombi-hus i Ukkusissat. Kombi-huset omfatter servicehus og daginstitution. Der er i bygden behov for et nyt servicehus, da nuværende er meget forfalden. I servicehuset er der et vaskeri og badefaciliteter samt et mindre forsamlingshus. Ukkusissat er en driftig fiskeribygd, hvorfor mange har arbejde i relation til fiskeriet. Derfor er der behov for en daginstitution, så rammerne for erhvervet forbedres. I dag kan det være svært for en familie at have et fast arbejde, da én af forældrene må passe børnene.

I Saattut skal der bygges en tidevandstrappe, da det er svært at have pontonbroer pga. åbenhav ved øerne. Der skal ligeledes opsættes en ny kran, da fiskere og fangere har behov for den facilitet. Fiskere er i dag nødsaget til at tage til Uummannaq, hvis de vil reparere eller vedligeholde deres joller. Med en kran i bygden får de adgang til bedre forhold, da havnen er meget trængt i Uummannaq.       

Upernavik
Skolen er i gang med at blive renoveret, arbejdet forsættes til næste år.

Der er afsat midler til udvidelse af alderdomshjemmet. Anlægsafdelingen er i gang med at finde en løsning, så byggeriet kan igangsætte til sommer. Planen er, at bygningen skal nedreves, hvor udvidelsen skal bygges. Saneringsprojektet forventes at blive igangsat i løbet af vinteren. Anlægsafdelingen forventer, at kunne igangsætte fundaments byggeri til sommer. Udvidelse af alderdomshjemmet forventes at vare i 3 år.

Der skal ligeledes opsættes nye kraner i Upernavik og i Tasiusaq.

Der er et stort behov for nye boliger i Kullorsuaq, derfor skal der bygges fire nye huse til næste år.

Servicehuset i Nuussuaq har store problemer pga. sætninger ved fundamentet. Derfor er det svært at anvende huset i dag, da du finder store revner i hele huset. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at bygge et nyt servicehus.

Med venlig hilsen
Palle Jerimiassen
Borgmester