airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stop for garnfiskeri ved Ilulissat

17. januar 2019

I det nye år har det været koldt, hvor temperaturen i gennemsnittet har været under minus 20 grader celsius. Det er usædvanligt, hvis man ser på det i forhold til de sidste 10 år. Varmere temperaturer har betydet, at der ikke har været havis omkring Ilulissat.

Men forholdene er anderledes i år, da havet er begyndt at fryse til, og dermed er der udsigt til, at vi får havis tidligt på året som i gamle dage.

 

Der har været en del henvendelser til kommunen vedr. tabte fiskeredskaber, da disse generer fiskere ved udmundingen af Ilulissat Isfjorden, og ved Torsukattak nord for Ilulissat. Dette er primært tabte garn, som generer fiskerne. Havisen umuliggør afhentning af fiskeredskaber, da mindre både ikke kan modstå den tykke is. Det er svært at opfiske garn, som er blevet tabt ved fiskeri, hvor langliner er langt nemmere at håndtere.

 

Kommunen regulerer garnfiskeri igennem kommunens vedtægter om fiskeri efter hellefisk. Heri har kommunen kompetence til at lukke for garnfiskeri, hvis denne besværliggøres af vinterisen. Kommunen skal dog høre lokale fiskerforeninger inden beslutningen træffes.

 

Borgmesteren har i begyndelsen af ugen hørt de to lokale fiskerforeninger ved Ilulissat om sine planer ift. at lukke garnfiskeri ved ovennævnte områder. Foreningerne støttede borgmesterens tiltag, hvorfor garnfiskeri skal lukkes inden fredag den 18. januar kl. 12:00.

 

Lukningen gælder for følgende positioner:

Nuuaarsuk – Eqip avataa:

1. Nuuaarsuk 69°13,9N 51°07,1W

2. 69°13,4N 51°15,4W

3. 69°07,5N 51°12,0W

4. Eqi 69°07,9N 51°06,0W

 

Torssukátak – Ilulissat avannaani:

1. Naajaat 69°57,7N 51°09,9W

2. Nuffiumaneq assorleq 69°55,2N 51°01,3W

3. Sammisunnguaq 69°53,9N 50°48,6W

4. Qeqertakassaap Saqqaa 69°54,7N 50°47,0W

5. Ilerfit 69°55,2N 50°39,9W

6. Anap Nunaa 69°55,4N 50°37,0W

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lukningen udelukkende gælder garnfiskeri efter hellefisk, og ikke omfatter garnfiskeri efter torsk eller andre fiskearter.