airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Manglen på kriseberedskab er uacceptabelt

11. februar 2019

Sidste år blev der med forlængelsen af søkablet åbnet for forbedret internet i alle Avannaata Kommunias bosteder. Til stor glæde for borgerne og erhvervslivet.

Mange arbejdspladser er i dag afhængige af hurtig og stabilt internet, herunder kommunen. Eksempelvis er digitale kort, f.eks. Nunagis, blevet en fast del af arbejdsgangen, og vi er fuldstændigt afhængige af dem, når borgerne og erhvervsliv skal vejledes, og når der skal gives arealtildelinger til nybyggeri. At arbejde digitalt er fremtiden, og det er også den vej vi, af Selvstyret, bliver pålagt at arbejde på.

Den 21. januar blev vores søkabel desværre revet over. Det er meget ulykkeligt, men jeg er glad for, at Telepost har meddelt, at søkabel, og dermed hurtig internet, igen vil virke fra slutningen af marts.

Indtil da må vi dog leve med en radiokædeforbindelse af meget ringe kvalitet.
I kommunen husker vi stadig den gamle radiokædeforbindelse, før søkablet blev etableret. Den var ikke så ringe endda. Den fungerede i hvert fald langt bedre, end den midlertidige løsning vi har nu. Det var muligt at arbejde med digitale kort som Nunagis uden de store problemer. Det var også muligt for mange af kommunens borgere at benytte tjenester som f.eks. Netflix. Hvorfor vi så skal nøjes med en radiokædeforbindelse af den kvalitet, vi har nu, har jeg og mange andre borgere i Avannaata Kommunia derfor svært ved at forstå.

Jeg er sikker på, at søkabel vil blive kappet over igen i fremtiden, og jeg mener derfor, at det er nødvendigt, at få en udmelding fra Telepost om, hvordan dette skal takles til den tid.

Internettet er i dag en af vores vigtigste stykker ift. infrastruktur. Nogle af landets mest indtjenende virksomheder ligger i Avannaata Kommunia, og de er stærkt afhængige af stabilt net. Det samme er fremtidens uddannelsessystem og den arbejdskraft, vi skal holde på.

 Jeg kan derfor på ingen måde acceptere, at vi bliver andenrangs borger i landet i forhold til hastighed af internetforbindelse. Det ville være det samme som at acceptere manglen på udvikling og fremskridt.

Telepost må have et kriseberedskab i disse tilfælde. Og på samme måde må Telepost have en kriseberedskabsplan til disse situationer. Jeg vil som repræsentant for borgerne i Avannaata Kommunia meget gerne se denne plan og læse den igennem med kritiske øjne, og med henblik på konstruktive inputs. Jeg vil samtidigt gerne se en plan for, hvordan Tele vil nedsætte risikoen for et nyt brud på søkablet i fremtiden. I kan være sikker på, at jeg vil give min mening til kende, hvis jeg anser, at den er uambitiøst. Det skylder jeg befolkningen.

Igen må jeg påpege, at Avannaata Kommunia er en stor spiller i landet. Vi har 73.000 hotelovernatninger i Ilulissat, og størstedelen af landets eksport af fisk bliver fanget i vores farvand. Det er vigtigt, at vores infrastruktur, når det gælder internet, bliver fremtidssikret lige så godt, som andre steder i landet.

Med venlig hilsen
Palle Jerimiassen
Borgmester